Publicerad: 12 februari 2016

Nyhet

Nya digitala tjänster förenklar för företagare

Sveriges Kommuner och Landsting välkomnar regeringens beslut den 11 februari att satsa på smarta digitala tjänster som kommer att underlätta för både företag och kommuner.

Till att börja med handlar det om restaurangbranschen, där flera kommuner kommer att medverka i att använda och utveckla nya tjänster för att starta restaurang.

Anders Henriksson, 1:e vice ordförande

– Digitalisering och smarta tjänster ger här en förenklad service som underlättar för både kommuner och företagare. Kommunerna kan korta sina handläggningstider och det blir enklare för företagarna i kontakterna med myndigheterna, säger Anders Henriksson, 1:e vice ordförande i SKL.

Digital plattform

Det handlar om en nationell digital plattform där de olika uppgifter som behöver lämnas finns samlade i smarta tjänster, tillsammans med praktisk vägledning. Idag kan det krävas 40-50 olika handlingar för att starta ett företag inom restaurangbranschen. Ansökningarna ska både komma in till och hanteras digitalt av myndigheterna och uppgifter som kan hämtas från statliga register fylls i automatiskt.

– Glädjande många har sagt att de vill vara med. Till att börja med är det närmare 20 kommuner som kommer att pröva verktyget och bidra till att utveckla det. Under nästa år ska vi sedan kunna erbjuda digitala tjänster till majoriteten av alla restaurangföretagare i Sverige, säger Anders Henriksson.

Tjänsterna finns tillgängliga via www.verksamt.se, som drivs av Skatteverket, Tillväxtverket och Bolagsverket. Arbetet kommer att bedrivas i nära samverkan mellan SKL och statliga myndigheter. Regeringen satsar tio miljoner kronor på överenskommelsen under 2016-17.
Deltagande kommuner hittills är Botkyrka, Gotland, Göteborg, Halmstad, Huddinge, Härnösand, Linköping, Nacka, Norrköping, Sigtuna, Skellefteå, Stockholm, Sundsvall, Södertälje, Timrå, Uppsala och Örebro.

Gemensamt pressmeddelande på regeringens webbplats

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!