Publicerad: 22 november 2018

Nyhet

Nya deltagare i satsning för bättre jämställdhetsarbete

Nu är det klart vilka som får delta i den nya omgången av Modellkommuner och Modellregioner, SKL:s satsning för att sprida och utveckla jämställdhetsarbetet i styrning och ledning.

Emil Broberg, 3:e vice ordförande för SKL.

Emil Broberg.

– Jämställdhet skapas i människors vardag, i mötet med skolan, vården, omsorgen. Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i jämställdhetsarbetet, säger Emil Broberg, 3:e vice ordförande för SKL och ordförande i jämställdhetskommittén i det europeiska kommun- och regionförbundet (CEMR)

Ömsesidigt lärande

I satsningen på Modellkommuner sprider och utvecklar deltagarna sitt jämställdhetsarbete genom ett ömsesidigt lärande enligt en fastlagd modell. Fokus ligger på att få in ett jämställdhetsperspektiv i styrning, ledning och uppföljning. I arbetet deltar politiker, höga chefer och jämställdhetsstrateger.

För första gången öppnar SKL också ett spår för Modellregioner, med sex deltagare. Regionerna arbetar efter samma modell som kommunerna, men kan begränsa arbetet till en specifik förvaltning.

Ett villkor för att få delta i satsningen är att politikerna i kommunen eller regionen har fattat beslut om att hela verksamheten ska jämställdhetsintegreras.

– Vi politiker har det yttersta ansvaret. Men det är viktigt att styrkedjan hänger ihop. Om vi beslutar att verksamheter ska svara mot både kvinnors och mäns behov så vill vi inte se omotiverade skillnader i hur mycket hemtjänst som beviljas kvinnor och män, för att ta ett exempel.

Gamla Modellkommuner blir mentorer åt nya

Satsningen på Modellkommuner startade med en pilotomgång 2016–2017. Deltagarna i den omgången blev mentorer för de kommuner som deltog 2017–2018, vilka i sin tur blir mentorer för de kommuner som antagits till den tredje omgången, som startar 2019. På så vis går erfarenhet och lärande vidare från en omgång till nästa.

Satsningen på Modellkommuner och Modellregioner finansieras genom en överenskommelse med regeringen om stärkt stöd till jämställdhetsarbete i kommuner, landsting och regioner.

Benchmarking-kommuner 2019

Mentorer

Askersund och FagerstaHedemora

Botkyrka och Västerås

Uppsala

Nordmaling, Örnsköldsvik, Robertsfors

Vännäs

Trelleborg, Olofström, Östra Göinge

Kristianstad med stöd av Malmö

Södertälje och Östersund

Norrtälje

Förbundet Norrbottens kommuner

Boden och Luleå med stöd av Piteå


Modellregioner 2019

Område

Gotland, Värmland och Västerbotten

Arbetar tillsammans med att jämställdhetsintegrera det regionala utvecklingsansvaret.

Gävleborg, Halland och Norrbotten

Folkhälsa och social hållbarhet.


Marie Trollvik

Handläggare avdelningen för vård och omsorg

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!