Publicerad: 11 maj 2017

Nyhet

Nya bullerregler kan ge fler bostäder

Regeringen har beslutat att höja riktvärdena för buller vid en bostadsbyggnads fasad. Det skapar nya möjligheter för kommuner att planera för fler bostäder i kollektivtrafiknära lägen.

I dag har regeringen beslutat att höja riktvärdena för buller från spår- och vägtrafik vid en bostadsbyggnads fasad. För bostäder upp till 35 kvm höjs nivån från 60 dBA till 65 dBA. För bostäder större än 35 kvm höjs riktvärdet från 55 dBA till 60 dBA.

– 255 av landets 290 kommuner, med 96 procent av Sveriges befolkning, uppger att det saknas bostäder. Ändrade bullerregler underlättar för kommunerna att bygga fler bostäder, bland annat i kollektivtrafiknära lägen, säger Lena Micko, ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Det är dock fortsatt viktigt att människor har tillgång till tysta miljöer i nära anslutning till sitt boende. Värdena för inomhusmiljö ändras inte utan är fortfarande, 30 dBA, vilket är en god ljudkvalitet inomhus. Regeringen ändrar inte heller kraven på 50 dBA som ska klaras på en eventuell uteplats.

– Ändringen skapar framför allt möjligheter att bygga lamellhus och punkthus där man tidigare endast kunde leva upp till bullerkraven genom att bygga bostadskvarter. Dagens förslag ger större möjligheter för kommunerna att skapa och utveckla kommunen enligt de visioner man tagit fram, säger Lena Micko.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!