Publicerad: 21 september 2016

Nyhet

Nu vässas patientsäkerheten

Hur kan vården bli bättre på att förebygga att patienter drabbas av skador i vårdkedjan?

Hans Karlsson

På den 9:e nationella patientsäkerhetskonferensen, som öppnar idag, presenterar SKL beprövade metoder och verktyg för att minimera överbeläggningar och utlokaliseringar.

– Det är väsentligt både för personalens arbetsmiljö liksom naturligtvis för patientsäkerheten, säger Hans Karlsson, chef på avdelningen för vård och omsorg.

825 000 operationer

Varje år utförs omkring 825 000 operationer och omkring 900 000 patienter vårdas vid 1 500 000 tillfällen.

På patientsäkerhetskonferensen samlas drygt 2 000 verksamma inom vård och omsorg för att under två dagar tillsammans byta erfarenheter och idéer.

– Den är en av de viktigaste arenorna för att föra arbetet med patientsäkerhet framåt. Sedan 2003, då den första konferensen hölls, har risken för att patienter ska råka ut för en vårdskada minskat betydligt, säger Hans Karlsson.

Allt färre skadas

Sverige har genomfört världens största patientsäkerhetsundersökning där cirka 50 000 journaler, från 60 sjukhus, granskades. Resultatet visar att allt färre skadas, och att antalet som avlidit till följd av vårdskada halverats under senaste åren.

Men fortfarande finns brister i säkerheten och allt för många patienter drabbas av skador, med både lidande och onödiga kostnader som följd.

– Granskningar och mätningar gör att vi nu vet betydligt mer om vad som krävs för bättre säkerhet jämfört med 2003. Det var då vi började gå från syndabockstänkande till att leta systemfel, och från att tro till att veta, säger Hans Karlsson.

Nationellt ramverk

På årets konferens lanseras även ett nationellt ramverk för strategiskt patientsäkerhetsarbete.

Hans Karlsson:

– Det är ett enkelt och användbart verktyg för alla nivåer i vården – patienter, personal, ledning och politik. Det handlar om tre nödvändiga perspektiv: Hälso- och sjukvård ska vara ska vara patientfokuserad, kunskapsbaserad och rätt organiserad. Överallt!

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!