Publicerad: 10 februari 2017

Pressmeddelande

Nu ska välfärden gå från deltid till heltid

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) lanserar idag ett partsgemensamt utvecklingsprojekt för att fler inom välfärden ska arbeta heltid.

Lena Micko, ordförande SKL

− Att vi går från deltid till heltid är nödvändigt för att möta välfärdens stora personalbehov. Om alla deltidsanställda i välfärden skulle arbeta bara en timme mer i veckan skulle det motsvara nästan 6 000 heltidsanställda, säger Lena Micko, ordförande på Sveriges Kommuner och Landsting.

Idag möts 250 arbetsgivarrepresentanter och fackliga företrädare för en uppstartskonferens i Stockholm. Konferensen utgör avstampet för Kommunals och SKL:s långsiktiga satsning på att välfärden ska gå från deltid till heltid.

− Heltidsarbete är en viktig fråga för Kommunals medlemmar. Heltid som norm är en jämställdhetsfråga, och är avgörande för att kvinnor ska kunna försörja sig på sin lön och klara sig på sin pension, säger Tobias Baudin, förbundsordförande Kommunal.

Projektet, som pågår fram till 2021, syftar till att heltid ska vara det normala vid nyanställningar i kommuner, landsting och regioner. Både heltidsanställningarna och heltidsarbetet ökar i välfärdssektorn, men Kommunal och SKL är överens om att öka tempot. I november 2015 fanns 360 000 hel- och deltidsanställda månadsavlönade medarbetare som av olika anledningar inte arbetade heltid.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!