Publicerad: 19 augusti 2016

Nyhet

Nu kan hälsoväxlingsförslaget dras tillbaka

SKL och de fackförbunden inom sektorn lämnar idag en gemensam avsiktsförklaring till regeringen. Åtgärdspaketet har tagits fram med anledning av förslaget om hälsoväxling från regeringen. Det kan nu dras tillbaka.

Idag presenterar SKL och fackförbunden inom kommun- och landstingssektorn sin gemensamma avsiktsförklaring med en rad åtgärder för friskare arbetsplatser i kommuner och landsting. Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister, har tidigare aviserat att det hårt kritiserade förslaget om hälsoväxling ska dras tillbaka om arbetsmarknadens parter kan komma överens om åtgärder som kan minska sjukfrånvaron.

Gott samarbete

- Jag är både stolt och nöjd med att vi tillsammans, på kort tid, fått fram detta genomarbetade åtgärdspaket som jag är övertygad om att det kommer att leda både till minskad sjukfrånvaro och till hållbar hälsa för alla som arbetar i välfärdssektorn, säger Lena Micko, ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting.

När nu åtgärderna finns på plats kan regeringen som utlovat dra tillbaka sitt förslag, säger Lena Micko:

- Det handlar om att visa tillit till parterna.

Partsgemensam avsiktsförklaring (PDF, nytt fönster)

Åtgärdspaketet omfattar 25 konkreta åtgärder inom nio olika områden.

Tre exempel:

  • Utveckla ett stödpaket riktat till kommuner och landsting/regioner med hög sjukfrånvaro.
  • Säkra att chefer i verksamheterna har tillgång till kunskap om hur de aktivt kan arbeta med rehabilitering och arbetsanpassning.
  • Utreda i vilken omfattning de lokala arbetsgivarna följer arbetsmiljölagens krav på förekomst av företagshälsovård.

Åtgärdspaketet omfattar också en rad förslag till regeringen, till exempel bör regeringen:

  • Utveckla möjligheterna att återgå partiellt i arbete i kombination med fortsatt sjukskrivning.
  • Överväga att inom sjukförsäkringen utveckla förmåner som bättre tar tillvara arbetsförmågan.
  • Långsiktigt stärka forskning och kunskapsutveckling om företagshälsovården.
  • Utveckla incitamenten för arbetsgivare att använda sig av företagshälsovården i det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!