Publicerad: 7 februari 2017

Nyhet

Nu är integrationen den stora utmaningen

Migrationsverkets prognos för 2017 visar på ett lågt asylmottagande jämfört med de senaste åren. Den stora utmaningen för samhället är därmed att integrationen av de nyanlända fungerar.

Lena Micko, ordförande SKL

– Det är nu som de stora och långsiktiga utmaningarna med det tidigare höga asylmottagandet kommer. Alla som får uppehållstillstånd ska tas emot i landets kommuner. Vårt samhälle har allt att vinna på att dessa personer får bostäder, skola, utbildning och jobb, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Enligt Migrationsverkets prognos är totalt 84 000 personer aktuella för bosättning i landets kommuner under 2017 (anvisade, självbosatta och anhöriga).

Att asylmottagandet minskar betyder inte att staten får dra sig tillbaka, utan tvärtom öka och vässa sina insatser. Tillsammans måste stat och kommun arbeta tillsammans för att hitta bra lösningar. Om vi lyckas är mottagandet en tillgång för Sverige. Vi har ett stort behov av arbetskraft, säger Lena Micko.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!