Publicerad: 14 december 2017

Nyhet

Nödvändigt med ett förlängt arbetsliv

Partiernas pensionsgrupp förslår flera förändringar, bland annat en höjning av lägstaåldern för att ta ut allmän pension. SKL ser positivt på att möjligheterna till ett förlängt arbetsliv ökar.

Lena Micko, ordförande SKL

Lena Micko

− Att fler arbetar längre gynnar alla. Den enskilde individen får bättre pension, tillgången på arbetskraft ökar och det ger ett växande skatteunderlag som förbättrar välfärdens finansiering, säger Lena Micko, ordförande för SKL.

− Antalet barn och äldre ökar markant de kommande åren, och behoven av välfärdstjänster ökar i samma takt. För att kunna upprätthålla kvaliteten inom skola, vård och omsorg behöver fler medarbetare i kommuner, landsting och regioner arbeta längre, säger Lena Micko.

Utöver de demografiska utmaningarna riskerar välfärdens verksamheter att stå inför vikande skatteunderlag och ökade kostnader. Framför allt är rekryteringsbehovet stort i kommuner, landsting och regioner. Om alla anställda inom kommuner, landsting och regioner arbetar bara ett år mer ökar tillgången på arbetskraft med 31 000 personer.

− För att lyckas måste vi vara attraktiva arbetsgivare för alla åldrar och kunna erbjuda ett hållbart arbetsliv över tid. Som arbetsgivare har vi ett ansvar att skapa hållbara arbetsplatser där människor vill och kan arbeta länge, säger Lena Micko.

Det krävs flera olika insatser för ett förlängt och förändrat arbetsliv. För arbetsgivarorganisationer och fackförbund handlar det om att förändra regelsystem och avtal för att skapa möjligheter och förutsättningar för fler att arbeta högre upp i åldrarna. Det kan exempelvis handla om att ökade möjligheter till utbildning, omställning, kompetens- och karriärväxling.

− Det förlängda arbetslivet ställer stora krav på flexibilitet. De flesta individer kommer sannolikt att byta både arbetsuppgifter, jobb och bransch under ett långt yrkesliv, vilket kräver flexibilitet i utbildningssystemet och inom arbetsmarknadspolitiken. Välfärden behöver smidigare, snabbare och flexiblare vägar till arbete, säger Lena Micko.

Det är också viktigt att utveckla möjligheterna att komma in på arbetsmarknaden snabbare än vad som är fallet idag. I Sverige är genomsnittsåldern för när personer börjar jobba 26 år. För de med högskoleexamen är snittåldern 29,7 år.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!