Publicerad: 20 juni 2018

Nyhet

Neonatalvården behöver fler specialistsjuksköterskor

SKL har genomfört en studie om förbättringsområden inom den svenska neonatalvården. Den visar att tillgången till specialistkompetens utgör det allra största behovet.

Hans Karlsson

Hans Karlsson

Vid en neonatalvårdsavdelning vårdas sjuka nyfödda och för tidigt födda barn. Omkring tio procent av alla nyfödda barn möter neonatalvården, cirka 10 000 barn per år.

SKL:s studie ”Neonatalvården i fokus” visar att Sverige har bland den högsta överlevnaden hos extremt för tidigt födda barn. Samtidigt pekar den på att tillgången till personal är otillräcklig på vissa håll i landet.

– Neonatalvården har ett viktigt uppdrag att rädda liv. Högspecialiserad vård kräver en särskild kompetens för att hantera sköra eller sjuka barn. Alla föräldrar som möter neonatalvården ska kunna känna sig trygga med att rätt kompetens finns tillgänglig, säger Hans Karlsson, chef för avdelningen vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Ungefär en tredjedel av barnen som vårdas inom neonatalvården är för tidigt födda (före vecka 37). Andra orsaker till neonatalvård kan vara andningssvårigheter, infektioner, lågt blodsocker eller gulsot.

Specialistkompetens efterfrågas

Sjuksköterskor med specialistkompetens är det mest centrala förbättringsområdet inom svensk neonatalvård, enligt studien. Bland annat beskrivs att specialistutbildningen för sjuksköterskor rymmer för lite neonatalvård för att nyexaminerade specialistsjuksköterskor ska vara tillräckligt rustade för den vård som barnen och familjerna behöver.

Vård för hela familjen

Den svenska neonatalvården ligger i framkant när det gäller vård av barn och föräldrar tillsammans. Men förutsättningarna för att kunna vårda det nyfödda barnet i samma rum som föräldrarna varierar över landet.

– Det är viktigt att känna sig trygg och delaktig för de föräldrar som kommit till en situation som de inte varit förberedda på. Sjuksköterskor har ett stort ansvar och behöver förutsättningar för att stödja och utbilda föräldrarna i vård av barnet. Men det behövs även andra kompetenser, som till exempel kuratorer, säger Hans Karlsson.

Studien lyfter även vikten av samarbete mellan de aktörer som föräldrar möter. Neonatalvården är en viktig del av vårdkedjan och hänger ihop med både mödrahälsovården, förlossningsvården och barnhälsovården.

Studien ingår i den nationella överenskommelsen mellan SKL och regeringen och har genomförts under våren 2018 via intervjuer med patientföreträdare, professionsföreträdare, lednings- och verksamhetsföreträdare samt forskare och sakkunniga på området.

Enligt SKL:s rekryteringsrapport behöver antal sjuksköterskor (grundutbildade och specialister) i välfärdstjänsterna öka med ca 15 000 personer fram till 2026. Kommuner, landsting och regioner kan minska rekryteringsbehovet genom förändrade arbetssätt och användning av ny teknik, såväl som att vara en attraktiv arbetsgivare.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!