Publicerad: 1 oktober 2015

Nyhet

Nationell samordning behövs för dricksvattnet

Tydligare vägledning från staten om framtida utmaningar, samt statlig samsyn av riskerna som berör dricksvattenfrågor. Det efterfrågar SKL i ett yttrande till Dricksvattenutredningen.

vatten hälls i vattenglas

SKL anser att dricksvattnet i Sverige idag är säkert och att kommunerna uppfyller dagens lagkrav. Vi vet samtidigt att det förändrade klimatet kommer att påverka framtidens dricksvattenproduktion.

Det är därför bra att Dricksvattenutredningen tagit fram ett delbetänkande som presenterar framtidens utmaningar. Dessa slutsatser måste nu analyseras vidare för att kunna tillämpas på regional och lokal nivå.

Lena Micko, ordförande SKL

– För att kommunerna ska kunna göra rätt investeringar inför de klimatförändringar vi står inför behövs en tydligare statlig vägledning och analys av vilka säkerhetsåtgärder som behöver arbetas fram, säger SKL:s ordförande Lena Micko.

– Det är de statliga myndigheternas ansvar att snabbt informera om nya larm och rön och se till att kunskapen kommer fler till del. Idag sprids den inte tillräckligt snabbt, och det saknas en samsyn av riskerna från berörda centrala myndigheter. säger Lena Micko.

Ett exempel på detta är de senaste årens larm om brandskum i dricksvattnet. Råd och vägledning som kommunerna får från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Livsmedelsverket och Havs- och Vattenmyndigheten måste samordnas.

Delbetänkandet i Dricksvattenutredningen, SOU 2015:51 Klimatförändringar och dricksvattenförsörjning, utgör ett kunskaps- och planeringsunderlag, som i slutbetänkandet 2016 kommer att följas upp med utredningens samlade överväganden och förslag.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!