Publicerad: 5 juni 2018

Nyhet

Nationell plan för infrastruktur presenterad

Den 4 juni presenterade regeringen sin nationella plan för infrastrukturen 2018-2029. SKL är positiva till att utbyggnaden av nya stambanor för höghastighetståg ska påbörjas under perioden.

Foto

Lena Micko

– Det är positivt att utbyggnaden av nya stambanor för höghastighetståg ska påbörjas från tre håll under planperioden. Vi delar dock regeringens bedömning att tillkommande finansiering krävs för att inte satsningen på nya stambanor ska tränga ut andra angelägna satsningar. Det är angeläget att förhandlingarna om finansiering kan slutföras så att en snabb utbyggnad kan ske och nyttor därmed realiseras, säger Lena Micko ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Det är positivt att satsningen på järnvägsunderhåll ökar kraftigt. Det är viktigt inte minst för en fungerade regional pendlingstrafik, men det är även viktigt för att järnvägsinfrastrukturen i hela landet ska få en ökad tillförlitlighet och robusthet.

Samverkan för mer cykelväg

SKL välkomnar regeringens beslut om att uppdra till Trafikverket att utreda om och hur markåtkomst är ett hinder för tillkomst av cykelväg, både inom nationell plan och de regionala cykelplanerna. SKL har framfört önskemål om att se över förutsättningarna för utbyggnad av statlig cykelväg och välkomnar att Regeringen specifikt pekat på att samverkan bör ske mellan Trafikverket och SKL i denna fråga.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!