Publicerad: 24 juni 2015

Pressmeddelande

Nationell överenskommelse för lokal samverkan om jobb

Arbetsförmedlingen och SKL ska stödja samverkan på lokal och regional nivå. Kommunernas växande rekryteringsbehov, lokal och regional utveckling och fler personer i arbete är i fokus.

Mikael Sjöberg, generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Fotograf: Johan Lindstén

Fotograf: Johan Lindstén

I samtliga kommuner, landsting och regioner där de förtroendevalda och Arbetsförmedlingens representanter är överens om ett behov av samverkan, ska det finnas en överenskommelse med gemensamma målsättningar och en beskrivning av hur parterna ska arbeta tillsammans.

– Gemensamma insatser från Arbetsförmedlingen, kommuner och vården kan korta människors tid i arbetslöshet och bidrar till en ökad tillväxt, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör för Arbetsförmedlingen.

Håkan Sörman, VD på SKL.

– Ett smidigare lokalt samarbete är viktigt för alla, men inte minst för de som står allra längst ifrån arbetsmarknaden, som nyanlända och personer med funktionshinder. Att minska ungas arbetslöshet är också en viktig fråga i vår samverkan, säger Håkan Sörman, VD för Sveriges Kommuner och Landsting.

– Det är viktigt att vi i samverkan med kommuner och landsting utgår från de lokala förutsättningarna och kompetensbehoven för att utveckla servicen till arbetssökande och arbetsgivare, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör för Arbetsförmedlingen.  

Viktiga områden för samverkan

Två unga människor som jobbar som lärare.

Särskilt stort värde av samverkan mellan kommunen och Arbetsförmedlingen finns i dessa tre frågor:

  • Kompetensförsörjning i kommuner, landsting och regioner. En väl organiserad samverkan är viktig för att möta det stora rekryteringsbehovet för välfärdens jobb och motverka arbetskraftsbrist.
  • Lokal och regional utveckling. Samordnade näringslivskontakter och regelbundna möten om utvecklingen på den lokala arbetsmarknaden underlättar för jobbmatchning och ger goda förutsättningar för företagande.
  • Personer med särskilt behov av stöd för att komma i arbete. Ofta behövs gemensamma insatser från Arbetsförmedling, kommun och hälso- och sjukvården.

Samarbetsavtalet mellan SKL och Arbetsförmedlingen (PDF, nytt fönster)

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!