Publicerad: 2 november 2016

Nyhet

Mycket att lära från utbyte med Japan

SKL:s styrelse besöker under nästa vecka Japan för att bland annat diskutera och studera digitalisering i välfärden, demografiska utmaningar och infrastrukturfrågor.

Lena Dahl

– Styrelsen reser till Japan för möjligheten att diskutera och jämföra hur de har löst eller håller på att lösa utmaningar som våra egna kommuner, landsting och regioner just nu hanterar. Det handlar bland annat om digitaliseringens möjligheter i skolan, användandet av robotar inom hälso- och sjukvård, avfallshantering och krishantering, säger Lena Dahl, tf vd på Sveriges Kommuner och Landsting.

Japan har under lång tid hanterat en demografisk utveckling som liknar utvecklingen i stora delar av Sverige med en kraftigt åldrande befolkning. Med anledning av detta arrangeras ett seminarium arrangerat av svenska ambassaden för japanska beslutsfattare där tjänstemän från SKL ger föredragningar och ordförande Lena Micko deltar i ett panelsamtal.

– Företrädare för SKL kommer att berätta om Sveriges ekonomiska läge, snabbspår för nyanlända och välfärdsteknologi där vi bland annat kommer uppmärksamma äldreboendet Klockarkärleken i Västerås som arbetar innovativt med ny teknik, säger Lena Dahl.

– Vi räknar med att kunna använda dessa besök och utbyten i vårt framtida arbete vid SKL, samtidigt som de som reser kan sprida erfarenheter i sina hemkommuner och hemlandsting, från Malmö till Jokkmokk, säger Lena Dahl.

Ur programmet

Måndag 7 november

Träffar Sveriges ambassad, Japan Reconstruction Agency och SKL:s systerorganisation Association of Governors – gemensamt seminarium där bland annat företrädare för SKL berättar om Sveriges ekonomiska läge, snabbspår för nyanlända och välfärdsteknologi (bland annat uppmärksammas äldreboendet Klockarkärleken i Västerås).

Tisdag 8 november

 • Heldagsbesök I Fukushima – studera krishantering och återuppbyggnad
 • Heldagsbesök i Toyama – glesbygdsort som överlevt tack vara höghastighetståg och satsningar på företagsetableringar

Onsdag 9 november

 • Morino City Smart Town –prisvinnande stadskoncept - Tokyo Metropolitan Government – om kollektivtrafik och cykling
 • Skolbesök: Hiroo Gakuen Private High School
 • Skolbesök: Komaba High School, kopplat till University of Tsukuba
 • Utbildningsdepartementet

Torsdag 10 november 

 • Besök på Cyberdyne, Tsukuba city (robotteknik)
 • Möte med Osaka prefektur (region)
 • Möte med ansvariga för Tokyos avfallshantering

Fredag 11 november 

 • Möte med Osaka handelskammare - Möte med Kobe stads 150 årsjubileumskommitté
 • Möte med Borgmästaren i Osaka
 • Besök på Kobe sjukhus

Hämta högupplöst bild på Lena Dahl

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!