Publicerad: 5 mars 2019

Nyhet

Mötesplatser för nyanlända gav kortare väntetider

Regeringsuppdraget Mötesplats och information har förenklat och påskyndat nyanländas inledande kontakter med myndigheter och bidragit till bättre samverkan mellan berörda aktörer.

Per-Arne Andersson.

Per-Arne Andersson.

I juli 2016 fick Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten, Skatteverket i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i uppdrag att gemensamt fortsätta arbetet med Mötesplats och information med syftet att förenkla processen för nyanlända i deras initiala myndighetskontakter samt öka effektiviteten för de berörda aktörerna.

Närmre 25 000 nyanlända

Arbetet inleddes med ett pilotprojekt på fyra orter och har därefter succesivt vuxit. Under 2018 har det funnits på 27 orter och nått nyanlända i cirka 90 kommuner. De lokala servicekontoren har använts som plattform där tvärprofessionella team med medarbetare från alla involverade aktörer jobbar tillsammans. Totalt har närmre 25 000 personer genomgått någon av mötesplatserna.

– Det här är ett mycket lyckat projekt som lett till kortare väntetider, minskat dubbelarbete, effektivare samarbete mellan myndigheter och därigenom minskade kostnader. Den största vinsten är att nyanlända därigenom kunnat etablera sig i Sverige snabbare, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på SKL.

Lyckat samarbete

Under 2018 genomfördes en kundundersökning på tre orter. Den visar att de nyanlända uppskattar att träffa aktörerna samlat, att det skapar trygghet och ger en viss känsla av kontroll. Aktörerna har varit positiva till konceptet och arbetet med målgruppen i fokus har skapat samsyn och bidragit till fördjupad förståelse för varandras uppdrag. Det har även skapats nätverk som används även i andra sammanhang.

Regeringsuppdraget avslutades vid årsskiftet men både det nationella kansliet och styrgruppen kommer att fortsätta under våren. Målsättning är att mötesplatsverksamheten fortlöper fram till servicekontorens övergång till Statens servicecenter den 1 juni 2019 och att servicekontoren på längre sikt utgöra en plattform för mötesplatsliknande verksamhet.

Den 28 juli 2016 fick Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten, Skatteverket och Sveriges Kommuner och Landsting i uppdrag att gemensamt fortsätta arbetet med Mötesplats och information med syftet att förenkla processen för nyanlända i deras initiala myndighetskontakter samt öka effektiviteten för de berörda aktörerna. Regeringsuppdraget avslutades 31 december 2018.

Carina Cannertoft
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!