Publicerad: 12 april 2019

Nyhet

Molntjänster nödvändiga för fortsatt digitalisering

Det behövs en nationell samsyn kring användning av molntjänster med utländskt ägande. Idag är rättsläget osäkert. Det skriver SKL i ett ställningstagande.

Anders Knape

Anders Knape

– Marknadsdrivna molntjänster, även sådana med ägarförhållande utomlands, är en nödvändig del av välfärdens digitalisering, men det behövs en nationell samsyn kring rättsläget för bättre ordning och reda, säger Anders Knape, förbundsordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Det råder osäkerhet om de rättsliga frågorna kring molntjänster och det har medfört en uppbromsning av digitaliseringen och avsevärda resurser läggs på tolkning och anpassning istället för nyttorealisering. SKL menar att det finns behov av en nationell, sammanhållen inriktning i frågan för offentliga organisationer. Det gäller särskilt för användning av molntjänster för information som omfattas av sekretess och där leverantören av molntjänsten har utländsk ägare. SKL:s styrelse har i dag beslutat om ett ställningstagande om informationshantering i vissa molntjänster.

– Avsaknad av nationell samsyn kring rättsläget skapar otrygghet och kan leda till stora problem för digital samverkan både inom och mellan offentliga aktörer och i förlängningen utmaningar att leverera de tjänster som allmänheten förväntar sig. Det krävs nu åtgärder för att hålla tempot uppe i utvecklingen av ett smartare Sverige, säger Daniel Forslund, ordförande för SKL:s digitaliseringsberedning.

Viktigt att värdera risker

Det finns idag kommuner och regioner som använder kommersiella molntjänster med utländskt ägande, även för information som omfattas av sekretess. SKL rekommenderar dem att analysera riskerna med den aktuella molntjänsten och fokusera på säkerhetsåtgärder och riskreducering. I de fall det bedöms nödvändigt bör de undersöka förutsättningarna för att hantera uppgifterna på annat sätt än i en molntjänst med utländskt ägande. Det är alltid viktigt att vara noga med säkerheten och se till att uppgifter som omfattas av sekretess skyddas ordentligt. Oavsett om man använder molntjänster eller inte så måste ordentliga analyser göras.

Kommuner och regioner som ännu inte hanterar sekretessreglerade eller känsliga uppgifter i molntjänster rekommenderas att noga överväga risken för röjande av personuppgifter och när så är möjligt välja annan informationshantering än molntjänster eller minimera riskerna genom skyddande säkerhetsåtgärder.

Nationella tjänster i molnet

Det finns även nationella tjänster som kommuner och regioner förväntas ansluta sig till som lagrar information i molntjänster med utomeuropeiskt ägande. Ett exempel är Skolverkets tjänst för digitala nationella prov.

SKL och SKL:s bolag Inera AB arbetar med att ta fram vägledningar som stöd för analys av vilka typer av information som kommuner och regioner kan hantera i molntjänster. Inom SKL Kommentus AB förs dialog med leverantörer i dessa frågor.

Jeanna Thorslund
Jurist

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!