Publicerad: 28 maj 2018

Nyhet

Möjligheter och utmaningar med nytt insamlingssystem

SKL är i stort positiv till regeringens förslag om ett utvecklat producentansvar och en mer fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper. Men flera delar behöver förtydligas.

Foto

Lena Micko

– Förslaget är bra, för det underlättar för medborgarna att lämna sitt avfall och gör att mer avfall återvinns. Men det innebär även stora utmaningar och problem med gränsdragningar – framförallt för kommunerna, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

SKL anser att kommunerna även fortsättningsvis ska ha rätt att välja om de vill bedriva egen insamling.

– Vi anser att bedömningen av tillräcklig servicegrad ska utgå från kommunens avfallsplan och vi saknar dessutom en tydlig beskrivning av hur de nationella återvinningsmålen ska höjas, säger Lena Micko.

SKL menar också att det är kommunerna och markägare som ska kunna styra på vilka platser insamlingen ska ske – det kan inte avgöras av Naturvårdsverket.

Hur tillsynen ska ske behöver också förtydligas. Kommunerna bör få möjlighet att ta ut en miljösanktionsavgift om insamlingen inte fungerar som den ska.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!