Publicerad: 2 september 2015

Nyhet

Modell för anvisning av ensamkommande barn ses över

Migrationsverket har idag utlovat att se över modellen för fördelning av ensamkommande barn i kommunerna, vilket SKL drivit under lång tid och nu fått gehör för.

En grupp ungdomar.

– Mötet med ett flertal aktörer som Migrationsverkets GD, Anders Danielsson, tog initiativ till ledde till en bra dialog där vi fick möjlighet att framföra det som SKL har uppfattat som problem i mottagningssystemet ute i kommunerna, säger Per-Arne Andersson, chef för avdelningen utbildning och arbetsmarknad.

Också Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har omfördelat resurser och förstärkt för att snabba på tillståndsgivningen för HVB-hem och utökning av platser.

Per-Arne Andersson.

– Alla aktörer var överens om att vi nu måste samverka och snabbt kraftsamla för att klara av det åtagande som Sverige har. Vi behöver se över och göra det bästa vi kan för att de asylsökande ensamkommande barnen ska få ett så bra mottagande som möjligt, säger Per-Arne Andersson.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!