Publicerad: 23 november 2018

Nyhet

Minskade hyrpersonalkostnader för många landsting

Hälften av landets landsting och regioner har minskat sina kostnader för inhyrd personal inom hälso- och sjukvården.

Fredrik Lennartsson

Fredrik Lennartsson

Bemanningstrenden för det tredje kvartalet 2018 visar att allt fler landsting och regioner minskar kostnaderna för hyrpersonal, framför allt inom primärvården. Totalt sett ökar dock kostnaderna med  fyra procent, eller 52 miljoner kronor. Utvecklingen skiljer sig åt mellan regioner och mellan vårdformer.

– Utvecklingen går åt rätt håll och vi ser många goda exempel på framgångsrikt arbete. Kostnaderna för inhyrd personal ökar inte lika snabbt längre. Men det är en bit kvar för att nå målet att bli oberoende av inhyrd personal i vården, säger Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Landsting.

Hälften av landstingen och regionerna har minskat sina kostnader för inhyrd personal det senaste året och det är främst inom primärvården som minskningen skett. Jämfört med tredje kvartalet förra året har kostnaden inom primärvården minskat med sju procent totalt i landet. Inom psykiatrin är kostnaderna i stort sett oförändrade. Däremot har kostnaderna inom sjukhusvården ökat med 13 procent.

Mål att bli oberoende av inhyrd personal

– Det är viktigt för både vårdpersonal och patienter att vi på sikt kan bli oberoende av hyrpersonal. En större kontinuitet bland personalen skapar en bättre arbetsmiljö och bidrar till att vården upplevs tryggare, säger Fredrik Lennartsson.

För snart två år sedan beslutade landsting och regioner gemensamt om en målsättning att bli oberoende av inhyrd personal senast 1 januari 2019. Bakgrunden handlar om att säkerställa en kontinuerlig, säker, trygg och kostnadseffektiv vård.

– Att minska beroendet av inhyrd personal är en högt prioriterad fråga i alla landsting och regioner. Det är en långsiktig fråga som kräver uthållighet och vi kommer att fortsätta arbeta intensivt med detta, säger Fredrik Lennartsson.

Lisa Davidsson
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!