Publicerad: 11 december 2017

Nyhet

Migrationsverket gör en delutbetalning till kommunerna

Kommunernas fordringar på staten för asyl- och flyktingmottagandet är fortsatt stor. Innan årsskiftet kommer Migrationsverket att som förra året, göra en större delutbetalning.

Kommuner, landsting och regioners fordringar på staten för asyl- och flyktingmottagandet har fortsatt under 2017.

– Vi har påtalat för regeringen att det inte är acceptabelt att våra medlemmar ska behöva ligga ute med flera miljarder kronor eftersom flyktingmottagandet är ett statligt ansvar. För många kommuner kan det innebära att det kan bli åtstramningar i den ordinarie verksamheten, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Migrationsverket har nu beslutat och meddelat kommunerna att de genomför en extra delutbetalning av ersättning innan årets slut. Utbetalningen gäller alltså inte för landstingen och regionerna. Förfarandet kommer att vara detsamma som tillämpades i december 2016. Migrationsverket kommer att betala ut en preliminär ersättning för ansökningar som gäller:

  • faktiska kostnader för vård och boende för ensamkommande barn
  • schablon för placering av ensamkommande barn på HVB-hem
  • schablon för asylsökande elever i grundskola och gymnasium

Utbetalningarna kommer att schablonmässigt motsvara 60 procent av de sökta beloppen för faktiska kostnader och 70 procent för övriga kostnader.

Ansökningarna som kan bli aktuella för delutbetalning avser den gamla asylersättningsförordningen, och måste ha inkommit till Migrationsverket före 30 november 2017. Det går inte att, utifrån befintlig information, veta hur stora belopp som kommer att falla ut till respektive kommun. Inte heller det totala belopp som Migrationsverket avser att betala ut är känt, men SKL bedömer det som rimligt att beloppet blir i samma storleksordning som delutbetalningen förra året på 3 miljarder kronor.

Exakt datum för delutbetalningen är inte fastställd.

– Vi förutsätter nu att det till nästa år ska bli en bättre ordning i och med att ersättningarna för ensamkommande barn sedan juli 2017 i högre grad bygger på schabloner. Dessutom har Migrationsverket utökat med fler handläggare för att hantera våra medlemmars ansökningar och då borde detta inte behöva upprepas, säger Lena Micko.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!