Publicerad: 10 mars 2017

Nyhet

Mer ordning och reda i välfärden behövs

Offentliga medel som finansierar välfärden ska gå till avsedd verksamhet. SKL ställer sig bakom stora delar av välfärdsutredningens förslag. Ett eventuellt vinsttak är för tidigt att avgöra.

Lena Micko, ordförande SKL

Lena Micko

Välfärdsutredningen föreslår ett nytt regelverk för privata utförare av välfärdstjänster. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är positiv till stora delar av delbetänkandet ”Ordning och reda i välfärden”, men menar samtidigt att utredningens konsekvenser är svåra att bedöma. SKL anser även att förslagen riskerar att bli administrativt betungande och kostsamma.

– Vi behöver såväl privata företag som idéburna organisationer för att utveckla välfärden. Lika angeläget är det att offentliga medel som finansierar välfärden går till avsedd verksamhet, säger Lena Micko, ordförande för SKL.

– Det är en självklarhet med insyn i offentlig verksamhet och detsamma måste gälla även för privata utförare av välfärdstjänster så att vi kan säkerställa att de håller hög kvalitet. För att värna om invånare och skattemedel måste vi se till att ha bra och fungerande regelverk. En av de mer uppmärksammade frågorna handlar om utredningens förslag att begränsa utförares vinst. SKL anser att det är för tidigt att fastställa ett eventuellt vinsttak.

– Vi anser inte att det går att besluta om en eventuell vinstbegränsning i det här skedet. Det är först vid utredningens slutbetänkande som vi menar att det går att få en helhetssyn och överblick över konsekvenserna av en vinstbegränsningsmodell. Vi tycker också att vissa kvalitetskrav och resultat bör kopplas till en sådan modell, säger Lena Micko.

Reservation lämnades från Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, och Sverigedemokraterna.

Förra året motsvarade köpen av verksamhet hos privat utförare nästan en femtedel av välfärdstjänsternas totala kostnader.

Välfärdsutredningen ska föreslå ett nytt regelverk för offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster. Utredningen ska även se över regelverket som används när privata utförare anlitas. Syftet är att säkerställa att offentliga medel används till verksamhet och att överskott återförs till verksamheten.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!