Publicerad: 21 januari 2016

Nyhet

Mer koncentration av cancervård

Det är bra att ytterligare koncentrera cancervården, anser sjukvårdsdelegationen vid Sveriges Kommuner och Landsting.

SKL:s sjukvårdsdelegation har idag diskuterat och uttalat sitt stöd för att komplicerade cancerbehandlingar, som RCC i samverkan har föreslagit, bör koncentreras till färre sjukhus än idag.

Även landets hälso- och sjukvårdsdirektörer samt landstingsdirektörer har ställt sig bakom förslaget. Nu behöver samtliga landsting/regioner fatta beslut i enlighet med förslaget.

Dag Larsson.

– Jag utgår ifrån att detta kommer att ske snarast och planen är att förslaget börjar gälla från 1 januari 2017, säger Dag Larsson, ordförande i sjukvårdsdelegationen.

Åtgärderna har bedömts av sakkunniggrupper och diskuterats i RCC:s nationella arbetsgrupp under 2015 samt remissbehandlats i samtliga landsting/regioner.

Nya åtgärder för remissbehandling

En cancersjuk patient får behandling.

Underlaget från RCC omfattar även sex andra åtgärder, med förslag om antal nationella vårdenheter. Dessa ska remissbehandlas, och svaren föreslås lämnas senast 1 juni i år.

– Det finns många sjukhus som gör få åtgärder per år. Kvaliteten blir bättre om sällan förekommande åtgärder koncentreras. Det är inte alltid lätt för ett enskilt landsting att släppa ifrån sig vård till ett annat landsting. Men för patienternas skull är det nödvändigt, säger Dag Larsson.

Förslag om nationella vårdenheter inom cancervården

Analcancer

Radiokemoterapi ska utföras vid 4 nationella vårdenheter:

 • Akademiska sjukhuset
 • Norrlands Universitetssjukhus
 • Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Skånes Universitetssjukhus

Kirurgisk behandling (salvage surgery) ska utföras vid 2 nationella vårdenheter:

 • Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Skånes Universitetssjukhus

Vulvacancer

Behandling av vulvacancer ska ges vid 4 nationella vårdenheter:

 • Karolinska Universitetssjukhuset
 • Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Skånes Universitetssjukhus
 • Universitetssjukhuset Linköping

Isolerad hyperterm perfusion

Behandling med isolerad hyperterm perfusion ska ges vid 1 nationell vårdenhet:

 • Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Cytoreduktiv kirurgi med intraperitoneal kemoterapi (CRS/HIPEC)

Behandling med cytoreduktiv kirurgi med intraperitoneal kemoterapi, för behandling av cancer i bukhinnan, ska ges vid 4 nationella vårdenheter:

 • Akademiska sjukhuset
 • Karolinska Universitetssjukhuset
 • Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Skånes Universitetssjukhus

Botande kirurgi vid matstrups- och magsäckscancer

Botande kirurgi vid matstrups- och magsäckscancer koncentreras regionalt till sex sjukhus, det vill säga ett sjukhus per region.

Botande kirurgi för matstrupscancer vid definierade, ovanligare och komplicerade tillstånd ska ges vid 2 nationella enheter:

 • Karolinska Universitetssjukhuset
 • Skånes Universitetssjukhus

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!