Publicerad: 18 oktober 2016

Nyhet

Medling om nytt avtal

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Pacta har tillsammans med Brandmännens Riksförbund (BRF) begärt medling i RiB förhandlingar. 

Medlingsinstitutet har utsett Gunilla Runnquist och Göran Gräslund till medlare i förhandlingarna om ett nytt avtal för räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB). Gunilla Runnquist är tidigare förhandlingschef för Lärarförbundet och Göran Gräslund är bland annat tidigare generaldirektör för Datainspektionen.
 
SKL har nyligen undertecknat ett nytt avtal med övriga parter på området, Kommunal och Vision. Det nya avtalet kommer att underlätta rekryteringen av beredskapsbrandmän och öka flexibiliteten för både arbetsgivare och arbetstagare.
 
Avtalet med Kommunal och Vision för räddningstjänst i beredskap

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!