Publicerad: 9 april 2019

Nyhet

Medling i förhandlingar om nytt vårdavtal

SKL, Sobona och OFR Hälso- och sjukvård, där Vårdförbundet ingår, har gemensamt beslutat att kalla in medlare i förhandlingarna om ett nytt avtal.

Niclas Lindahl, SKL:s förhandlingschef

Niclas Lindahl

– SKL och Vårdförbundet har en samsyn i vissa frågor, medan vi ser olika på annat. Nu har vi gemensamt beslutat att ta hjälp av medlare för att komma vidare i förhandlingen med målet att teckna ett nytt avtal, säger Niclas Lindahl, SKL:s förhandlingschef.

Det nuvarande avtalet, som löpte ut den 31 mars 2019 och förlängdes i början av april, gäller tillsvidare även under medlingen.

Enligt det kommunala huvudavtalet (KHA 94), som undertecknats av OFR Hälso- och sjukvård, får lokala förhandlingar inte föras samtidigt som det pågår centrala förhandlingar.

Avtalet omfattar omkring 90 000 medarbetare.

Niclas Lindahl
Förhandlingschef

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!