Publicerad: 6 april 2016

Nyhet

Medfinansiering minskar inte sjukfrånvaron

Regeringen planerar att återinföra medfinansieringen i sjukförsäkringen. Förslaget kommer inte att minska sjukfrånvaron. Istället riskerar det stänga människor ute från arbetsmarknaden.

Lena Micko, ordförande, SKL

– Förslaget är fel väg att gå och det kan leda till en tuffare arbetsmarknad. Medfinansiering har prövats tidigare och det finns inga belägg för att det ledde till att fler sjukskrivna återgick i arbete. Istället blev det svårare för personer med ökad risk för ohälsa att få arbete när arbetsgivare blev mer försiktiga vid rekrytering, säger SKL:s ordförande Lena Micko.

Sjukfrånvarons kraftiga upp- och nedgångar kan inte förklaras av motsvarande upp- och nedgångar i hälsa eller arbetsmiljö. Sjukfrånvaron varierar geografiskt i Sverige och tenderar att vara högre i orter med svag arbetsmarknad, hög arbetslöshet och utflyttning, orsaker som en enskild arbetsgivare inte kan styra över. Medfinansiering skulle därför drabba arbetsgivare som redan har en svår situation.

– Igår utlovade regeringen tio miljarder till kommuner och landsting för att möta framtidens välfärdsutmaningar. Idag kommer förslag som riskerar dra undan en betydande del av detta välkomna tillskott. Det är olyckligt, säger Lena Micko.

– Hälsofrämjande och förebyggande arbetsmiljöarbete såväl som rehabilitering står redan högt på arbetsgivarnas agendor. Undersökningar visar att kommuner och landsting är bättre än privata arbetsgivare på systematiskt arbetsmiljöarbete och alla kommuner och landsting har tillgång till företagshälsovård. Det är bra. Arbetsmiljöarbetet måste alltid vara prioriterat – oavsett nivån på sjukfrånvaron, säger Lena Micko.

SKL anser att det redan finns tydliga ekonomiska drivkrafter för arbetsgivarna att vara aktiva i sjukprocessen och ta tillvara medarbetarnas arbetsförmåga. Förutom sjuklön, arbetsgivaravgift som finansierar sjukförsäkringen, premier för kompletterande kollektivavtalad sjukförsäkring och ibland även sjukvårdsförsäkring för medarbetarna, innebär sjukfrånvaro betydande kostnader för produktionsbortfall och vikarier.

– Vi delar regeringens oro över den ökande sjukfrånvaron. Men medfinansiering kommer inte lösa detta. Istället menar vi att förbättrad samverkan mellan vården och arbetsgivarna, och ett utökat samarbete med försäkringskassan, är rätt väg att gå. Mycket arbete är redan på gång på detta område, säger Lena Micko.

– Det är också bra att regeringen öppnar för att parterna kan få möjlighet att jobba vidare med detta tillsammans. Då behöver parterna tillräckligt med tid, säger Lena Micko.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!