Publicerad: 3 september 2018

Nyhet

Många konkreta förslag i utredningen av komvux

Idag har Komvuxutredningen presenterat sitt betänkande. SKL delar bilden av att kraven på komvux har ökat, och välkomnar förslag som syftar till ökad flexibilitet och mindre administration.

Per-Arne Andersson, chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad

Per-Arne Andersson

Utredningen lyfter att vuxenutbildningen förväntas möta och hantera allt fler politikområdens behov. Det är även tydligt att målgruppen i komvux är mer heterogen nu än tidigare, där många studerande har stora behov av olika sorters stöd. Det här ställer nya krav och är något som måste tas hänsyn till vid införande av förändringar i utbildningen.

SKL är positiva till att utredningen sett över och tagit fram förslag för nya urvalsregler. Både för välfärdssektorn och för det privata näringslivet är utmaningarna runt kompetensförsörjningen enorma. För att möta dessa behövs ett flexiblare utbildningssystem som inte skapar stängda dörrar för individer som till exempel vill yrkesväxla.

– Den kommunala vuxenutbildningen har en central roll för individen och för att klara kompetensförsörjningen till många yrken. För att kunna fungera behöver den vara öppen för en bredare målgrupp, säger Per-Arne Andersson, chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad på SKL.

Problem med få sökande

Ett av de största problemen är dock att elever och vuxna inte söker till flertalet av de yrkesutbildningar som finns. I en enkät som SKL haft ute hos kommunerna i juni 2018 svarar två tredjedelar att för få sökande är ett av de största hindren för att genomföra ett bredare utbud av yrkesutbildningar. Här krävs ett gemensamt arbete tillsammans med arbetslivet.

– Branschernas engagemang är en avgörande faktor och det finns goda lokala exempel där söktrycket till utbildningar ökat rejält när företag till exempel erbjuder provanställning efter genomförd utbildning, säger Per-Arne Andersson.

Översyn av statsbidrag

För att bredda utbildningsutbudet ytterligare vill SKL att regeringen ser över statsbidraget för regional yrkesinriktad vuxenutbildning. Ett sänkt krav på medfinansiering, högre ersättningsnivåer för dyrare utbildningar och en ökad långsiktighet i statsbidraget är några förslag SKL driver.

SKL har stor förhoppning till att utredningens förslag nu snabbt går ut på remiss så att huvudmän och andra aktörer får möjlighet att komma med värdefulla synpunkter.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!