Publicerad: 9 juli 2015

Nyhet

Många kommuner lyckas bra med sfi

Många kommuner visar goda resultat för elever som läser svenska för invandrare. Fyra av tio som hoppar av sfi har arbete. Det visar nya nyckeltal som mäter resultaten på kommunnivå.

Genrebild för rapport om sfi

– Sfi-utbildningen har ett oförtjänt dåligt rykte. I många kommuner är resultaten goda. Men det finns utmaningar, både vad gäller undervisningen och behovet av fler behöriga lärare, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på SKL.

– Att många som avbryter sfi har ett arbete är positivt. Det ger en kompletterande bild av avbrotten som annars ofta tolkas som negativa för såväl individen och verksamheten, säger Per-Arne Andersson.

– En stor utmaning är att hitta kvalificerade lärare. Staten behöver säkra kompetensförsörjningen både genom långsiktiga satsningar på en bra utbildning för nya lärare, men också genom att underlätta för befintliga lärare att snabbt komplettera eller höja sin utbildning, säger Per-Arne Andersson.

Kommuner med bra resultat

Med nyckeltalen går det att få en samlad bild av hur sfi fungerar i kommunerna. Här är exempel på kommuner med högst andel studerande (i procent) som klarar studievägen 2013 (minst två kurser) med start 2011.

Stora kommuner

Borlänge 70, Eskilstuna 65, Mölndal 59, Varberg 59, Umeå 58.

Mellanstora kommuner

Vara 84, Bollnäs 79, Hallsberg 77, Kristinehamn 75, Finspång, 70.

Små kommuner

Säter 81, Forshaga 80, Färglanda 79, Vilhelmina 78, Tidaholm 75.

  • Sfi motsvarar idag ungefär 12 procent av hela grundskolan. Med de 50 000 som studerar svenska som andraspråk inom Komvux, motsvarar antalet studerande ungefär 17 procent av grundskolans elever.
  • Enligt Skolverket har tre av fyra sfi-lärare en pedagogisk högskoleexamen men endast ungefär en tredjedel har lärarlegitimation.
  • Nästan hälften (44 procent) har klarat de två kurser som studievägen omfattar (2011-2013).
  • Kvinnor har högre studieresultat än män (drygt tio procentenheter).
  • Ungefär en fjärdedel av eleverna har avbrutit sfi innan de har klarat högsta kursen på studievägen.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!