Publicerad: 13 juli 2018

Nyhet

Många frågor kring glapp i gymnasielagen

Den nya gymnasielagen, som ska möjliggöra för unga vuxna asylsökande att få uppehållstillstånd i Sverige för studier, väcker fortsatt många frågor i kommuner, landsting och regioner.

Lena Micko, ordförande SKL

Lena Micko

Migrationsverket menar att det ekonomiska ansvaret för många av dessa individer ska övergå till kommunerna. Migrationsverket låter dem inte bo kvar i de statliga boendena, utan hänvisar till eget ansvar för försörjning och boende. Myndigheten hänvisar till kommunen för ansökan om försörjningsstöd. Det är ett av glappen i den nya lagen, som Sveriges Kommuner och Landsting redan tidigare har identifierat och påpekat för regeringen.

Följden av Migrationsverkets tolkning, blir alltså att det statliga ansvaret läggs helt på kommunerna, utan att någon ersättning följer med.

– Vi räknar med att regeringen tar ansvar för de konsekvenser som den nya gymnasielagen för med sig, inte minst i en situation då lagstiftningen innehåller en del otydligheter och nu dessutom prövas rättsligt i domstol, säger Lena Micko, ordförande SKL.

Många kommuner arbetar nu intensivt med att reda ut och på bästa sätt hantera konsekvenserna av den nya lagen. Inte minst för mindre kommuner kan Migrationsverkets hantering av ansvar för boende och försörjning få betydande ekonomiska konsekvenser.

– SKL kommer under sommaren att föra samtal med regeringen om vägen framåt. Det finns flera viktiga delar som behöver redas ut. Antingen bör ansvaret stanna hos Migrationsverket eller så bör staten fullt ut kompensera kommunerna i det glapp som uppstår för många, säger Lena Micko.

Migrationsdomstolar i Malmö och Stockholm har nyligen fattat beslut utifrån bedömningen att den nya gymnasielagen är bristfällig att tillämpa.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!