Publicerad: 25 januari 2016

Nyhet

Mammografi avgiftsfritt för alla

Sveriges Kommuner och Landsting välkomnar förslaget att mammografi för att upptäcka bröstcancer ska bli avgiftsfritt för kvinnor i hela Sverige.

Lena Micko, ordförande, SKL

– Detta förslag är en viktig del i arbetet med att stärka kvinnors hälsa och att nå en mer jämlik vård, säger Lena Micko, ordförande, SKL.

Allt fler botas från bröstcancer och det beror bland annat på att mammografikontrollerna gör att cancern upptäcks tidigare samt att behandlingsmetoderna har förbättrats.

Men det gäller också att få så många som möjligt att faktiskt delta i screeningen. Det finns flera faktorer som kan påverka deltagandet och en faktor för högre deltagande är låg eller ingen avgift för undersökning.

Avgiftsfritt från 1 juli

Redan idag erbjuder Stockholms läns landsting, Landstinget Sörmland och Region Östergötland avgiftsfri screening och från och med 1 juli 2016 blir det avgiftsfritt även i övriga landsting.

En medelålders kvinna samtalar med en läkare.

I enlighet med den kommunala finansieringsprincipen föreslås landstingen i budgetpropositionen för 2016 tilldelas medel för att kompensera det intäktsbortfall som reformen medför. Kostnadsberäkningarna har utgått från en avgift för mammografi på 200 kr och att kvinnorna kallas vartannat år. Landstingen kommer därför att kompenseras för kostnaderna genom en resursförstärkning på 100 mkr för 2016 och på 207 mkr per år från 2017.

Yttrandet Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!