Publicerad: 28 juni 2015

Nyhet

Lokala insatser avgörande för flyktingars etablering

Flera kommuner lyckas bra med integrationen trots sämre förutsättningar. Med hjälp av SKL:s nya nyckeltal kan kommunerna se hur väl man lyckas i relation till de förutsättningar man har.

Interkulturellt möte.

I rapporten ”Framgångsrik lokal integration” beskriver SKL hur väl flyktinggruppen lyckas etablera sig på arbetsmarknaden.

– Kommuner och lokala aktörer kan påverka möjligheterna för nyanlända att etablera sig på orten. Det handlar till exempel om att sätta upp tydliga mål och bestämma sig – att man har en gemensam strategi, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på SKL. 

– Resultaten skulle dock kunna bli betydligt bättre om staten ger de lokala aktörerna bättre förutsättningar. De handlar om resurser, flexiblare regelverk och lokalt handlingsutrymme, säger Per-Arne Andersson.

Olika förutsättningar

Vistelsetid, utbildningsnivå och den lokala arbetsmarknaden är viktiga faktorer när nyanlända ska ta sig ut på arbetsmarknaden. Dessa omständigheter skiljer sig åt mellan olika kommuner och de är också svåra att påverka för de lokala aktörerna, särskilt på kort sikt. 

– Det räcker inte med att räkna hur många som studerar eller är i jobb för att mäta framgång – man behöver utgå från kommunernas olika förutsättningar. Då kan vi se att många kommuner lyckas klart bättre än förväntat. Nästa steg i arbetet är att se vad som mer konkret bidrar till framgång. Det kan bidra till ökat erfarenhetsutbyte och utveckling, för det går alltid att förbättra sig, säger Per-Arne Andersson.

Attityd viktigt för framgång

En kommun som hamnar långt över det förväntade värdet är Olofström.

– Det handlar i grunden inte om olika modeller eller en mirakellösning för att få till en bra integration. Det handlar om attityder, säger Sara Rudolfsson (S), kommunalråd i Olofström.

– Helhetssynen är viktig, hela familjen måste fungera med bostad, skola, vuxenutbildning, praktik och så vidare. I en liten kommun blir nyanlända sedda, det är en styrka, säger Sara Rudolfsson.

Några andra kommuner med positiva resultat är Trosa och Gnosjö (gruppen mindre kommuner), Mora och Gällivare (mellanstora) och Botkyrka och Solna (stora).

  • Personer födda i Sverige förvärvsarbetar i högre utsträckning (81,9%) än de personer som kommit hit som flyktingar (54,5%).
  • Vistelsetid i Sverige, utbildningsnivå och den lokala arbetsmarknaden är avgörande förutsättningar för flyktingars inträde på arbetsmarknaden.
  • SKL:s verktyg bygger på en statistisk modell med ett ”förväntat värde” för varje kommun. Detta har sedan jämförts det med andelen förvärvsarbetande.
  • I SKL:s 35-punktprogram för ett hållbart asyl- och flyktingmottagande betonar förbundet att statens åtgärder måste bli bättre, mer effektiva och anpassas efter kommunernas behov. Det behövs full kostnadsersättning för mottagandet, Arbetsförmedlingens regelverk och resurser måste bli mer flexibla och det behövs en individuellt anpassad etableringstid utifrån nyanländas olika kompetens.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!