Publicerad: 19 mars 2018

Nyhet

Lokala behov i fokus för kulturskoleförslag

SKL välkomnar regeringens förslag om utveckling av kulturskoleverksamheter. Särskilt viktigt är fokus på barn och ungas behov och att de statliga insatserna ger utrymme för lokala olikheter.

Lena Micko, ordförande SKL

Lena Micko

Idag har regeringen presenterat förslag till nationell politik för statliga insatser som ska stärka kulturskoleverksamheterna. Regeringen föreslår bland annat stärkta utbildningsvägar, stöd till utvecklingsarbete och insamlande av statistik.

– Det är glädjande att den nationella politik som nu föreslås så tydligt utgår från lokala prioriteringar och förutsättningar och ger utrymme för nödvändig flexibilitet. Kommunernas vitt skilda förutsättningar kräver olika lösningar för att öka tillgänglighet, jämlikhet och kvalitet för kulturskolornas elever. Då kan man utgå från hur man bäst möter de behov som finns hos barn och unga i varje kommun, säger Lena Micko, ordförande SKL.

Kommunerna har med egna medel och initiativ, lyckats engagera ett stort antal barn och ungdomar i kulturskolornas verksamheter. Under 2016 deltog över 500 000 barn i kultur- och musikskolornas aktiviteter. De senaste åren har utbudet breddats och elevantalet har ökat markant.

– Kulturskolorna behöver nå ännu fler barn och unga, inte minst i grupper som inte deltar idag. För att lyckas med det, krävs ett väl fungerande samarbete mellan den nationella nivån och kommunerna, som kan de lokala behoven och har ansvar för verksamheten, säger Lena Micko.

Kompetensförsörjningen till kulturskolan, kunskapsstöd via statistik och forskning samt stöd för utveckling är områden där statliga insatser kan göra skillnad. Enligt regeringens förslag ska det nationella engagemanget öka på just dessa områden.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!