Publicerad: 11 november 2015

Nyhet

Lena Micko inledde SKL:s kongress

Kommunernas, landstingens och regionernas roll i samhället var i fokus under Lena Micko inledningstal. Speciellt lyftes utmaningarna samhället står inför för att hantera flyktingsituationen.

I dag inleds SKL:s kongress 2015. Vid kongressen ska SKL:s inriktningsdokument för kommande fyra år antas. 451 ombud möts för att i två dagar debattera innehållet.

Lena Micko på talar på SKL:s Kongress

Ordförande Lena Micko inledde kongressen med ett tal som berörde det breda ansvar kommuner, landsting och regioner har i samhället. Lena Micko lyfte bland annat fram den viktiga roll den lokala demokratin har i samhället.

"Lokalpolitiken är grunden i vårt demokratiska system. Grunden i den parlamentariska demokrati som vårt samhälle är uppbyggt kring. Det är i vardagen, mitt i verksamheterna och nära medborgarna, som vi bygger vårt gemensamma samhälle och vår gemensamma välfärd. Det är i det lokala vi möter utmaningar och problem, men framförallt – det är där vi finner lösningarna på dem."

I talet fördömde Lena Micko brandattackerna på flyktinganläggningar. Vidare talade hon om de krav SKL ställer på regeringen och de stora utmaningar som alla i kommuner, landsting och regioner står inför och de imponerande insatser som görs.

”Det är imponerande insatser som gjorts i dessa kommuner för att kunna ta emot asylsökande på bästa sätt. Många av de som kommer till vårt land är ensamkommande barn och de blir allt yngre. Vi ska arbeta för att de ska få möjligheter till boende, hälsovård, utbildning och arbete. Jag tycker det känns fantastiskt att bo i ett land som är så öppet och välkomnar människor på flykt. Som genomsyras av värderingar om alla människors lika värde och solidaritet med sina medmänskor. Och de som står upp för detta i praktiken är alla våra medarbetare i kommuner, landsting och regioner. Alla de som, i en ofta redan pressad arbetssituation, fått lägga in ytterligare en växel, gått in i nya uppdrag och jobbat både dag och natt.”

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!