Publicerad: 7 december 2016

Nyhet

Lätt få träffa läkare i primärvården

9 av 10 patienter som bedömdes behöva få träffa en läkare i primärvården, fick detta besök inom vårdgarantins tidsgräns som är sju dagar.

Det visar den senaste mätningen, som gjordes i oktober månad. I åtta landsting/regioner får 90 eller mer procent av patienterna sitt läkarbesök inom vårdgarantins tidsgräns. Västra Götalandsregionen i topp med 93 procent.

Det är försämring jämfört med vårens mätning då 10 landsting/regioner nådde upp till att ge minst 90 procent av patienterna vård inom tidsgränsen.

Sex av tio patienter fick komma samma dag som de kontaktade vårdcentralen, antingen genom tidsbeställning eller på en drop-in mottagning.

Andelen besvarade samtal av det totala antalet samtal mäts vid vårdcentraler med datoriserade telefonisystem. Resultaten baserar sig denna gång på nästa 2 miljoner inkommande samtal och 1,7 miljoner samtal besvarades samma dag vilket ger en tillgänglighet om 88 procent när patienterna vill komma i kontakt med vårdcentralen.

Hans Karlsson

– Patienter som behöver få sin vård i tid är viktigt. Att siffrorna – om än marginellt – är något sämre, är något att hålla ögonen på. Vi vill ju att alla ska få vård i tid, säger Hans Karlsson, chef, avdelningen för vård och omsorg.

Väntetider.se

Mätningar genomförs under två gånger per år, vår och höst.

Tillgängligheten till allmänläkarbesök mäts under 10 vardagar under normala öppettider, ej jourverksamhet. Telefonmätningen avser alla samtal till sjukvårdsrådgivning eller tidsbeställning under en hel månad.

I den senaste mätningen har 1 084 vårdcentraler redovisat uppgifter. Det innebär en täckningsgrad på 94 procent.

Inom landstingens primärvård finns såväl offentligt drivna vårdcentraler som vårdcentraler med andra driftsformer såsom privat, kooperativ etc. Av de vårdcentraler som deltog var 440 privata och 644 offentligt drivna.

44 privata enheter och 23 offentliga deltog inte i mätningen.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!