Publicerad: 7 juli 2016

Nyhet

Låt parterna arbeta vidare

Regeringens förslag om hälsoväxling är fel väg att gå för att minska sjukfrånvaron. Regeringen bör avvakta försök för en partslösning istället för att fortsätta driva detta ensidigt.

- Förslaget som regeringen idag skickat till lagrådet ändrar inget i sak. SKL tycker fortfarande att förslaget är fel väg att gå. Kostnaderna för förslaget uppskattas till 1,8 miljarder för vår sektor och förändringar som aviserades idag ändrar inte detta i någon större utsträckning, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

- Kostnaderna skulle drabba kommuner, landsting och regioner som redan har det tufft ekonomiskt, speciellt i kombination till höga sjuktal. De högre kostnaderna kommer knappast att gynna medarbetarna i sektorn. Det finns heller ingenting i regeringens förslag som tyder på att ökade kostnader för sektorn skulle lösa problemet och minska sjukskrivningarna, säger Lena Micko.

SKL svarade tidigare i år på regeringens förslag som tills idag var sagt att vara ett förslag som skulle läggas om parterna inte kunde komma överens.

- Det är anmärkningsvärt att regeringen inte följer det de tidigare sagt. Vi jobbar för närvarande intensivt med andra parter med målet att kunna nå en gemensam avsiktsförklaring till mitten av augusti. Det är konstruktiva diskussioner som bör ges tid att lyckas och som vi tror är det enda framgångsrika sättet att ändra utvecklingen av sjuktalen, säger Lena Micko

Remissvar: Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!