Publicerad: 21 december 2016

Nyhet

Långsiktighet viktigt i avtalsrörelsen

SKL har överlämnat mål och inriktning inför avtalsrörelsen 2017. Huvudöverenskommelser ska förhandlas med Läkarförbundet respektive OFR:s avtalsområde allmän kommunal verksamhet.

Niclas Lindahl

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har överlämnat mål och inriktning till fackförbunden inför avtalsrörelsen 2017. Två huvudöverenskommelser ska förhandlas med Läkarförbundet och med OFR:s avtalsområde allmän kommunal verksamhet där Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna och Teaterförbundet ingår. Avtalsförhandlingarna rör runt 175 000 medarbetare totalt.

– Vi uttalar oss inte om nivåer eller kommenterar andras yrkanden i nuläget. Vårt mål och inriktningsdokument handlar om en lägesbeskrivning och om SKL:s långsiktiga mål gällande en fungerande lönebildning och bra arbetsgivarpolitik, säger Niclas Lindahl, förhandlingschef vid SKL.

De ekonomiska förhållandena är ansträngda i många kommuner, landsting och regioner, bland annat på grund av den demografiska utvecklingen. Dessutom skiljer sig förutsättningarna åt mellan olika kommuner och olika landsting varför SKL eftersträvar avtal utan centralt angivna nivåer.

– Vi eftersträvar de bästa förutsättningarna för att våra arbetsgivare ska kunna arbeta långsiktigt och brett utifrån egna förhållanden. Då ser vi att lönebildningen bör decentraliseras i största möjliga mån och att avtalsperioderna är så långa som möjligt, helst i form av tillsvidareavtal, säger Niclas Lindahl.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!