Publicerad: 21 oktober 2015

Nyhet

Landstingens och regionernas miljöarbete – åt rätt håll

Landstingen och regionerna gör fortsatta framsteg i arbetet med att minska sin miljöpåverkan. Det visar nya Öppna jämförelser.

Jämförelserna visar på flera positiva nationella trender mellan 2009 och 2014. Här är några exempel:
buss med texten biogas
  • Andelen förnybara drivmedel i kollektivtrafiken har ökat från 40 till 71 procent.
  • Energianvändningen i landstingens lokaler har minskat med åtta procent. Det motsvarar en årlig besparing på 150 miljoner kronor i energikostnader.
  • Förskrivningen av antibiotika i öppenvården har minskat med 16 procent. I fjol låg försäljningen på i genomsnitt 328 recept per 1 000 invånare. Utvecklingen bidrar till minskad miljöpåverkan och minskad spridning av resistenta bakterier.

  Fortsatt stora regionala skillnader

  Utvecklingen är dock inte entydig och skillnaderna mellan landstingen är i vissa fall stora. Jämförelserna visar på möjligheter till fortsatta förbätt¬ringar. Goda resultat beror i många fall på att landstingen har tydliga politiska mål, engagerade medarbetare och drivande chefer som ser miljöarbetet som en integrerad del av verksamheten.

  Tema läkemedlens miljöpåverkan

  Jämförelserna presenteras i rapporten ”Öppna jämförelser – Miljöarbetet i landsting och regioner 2015”. Rapporten innehåller också en fördjupning om läkemedlens miljöpåverkan och det arbete landstingen och regionerna bedriver för att minska den. Bland annat deltar alla landets landsting och regioner i ett samarbete som heter Strama för att minska förskrivningen av antibiotika. De har också tagit fram en gemensam så kallad uppförandekod för leverantörer som deltar i upphandlingar.

  Jämförelser sporrar till förbättring

  Syftet med jämförelserna är att landstingen ska kunna använda dem för att lära av varandra när de utvecklar sina verksamheter. SKL redovisar resultatet av miljöarbetet inom sex områden. Jämförelserna publiceras för fjärde året i rad.

  Öppna jämförelser – Miljöarbetet i landsting och regioner 2015

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

  Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

  Covid-19 och det nya coronaviruset
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!