Publicerad: 7 april 2017

Nyhet

Landsbygdsutredningen tar ett samlat grepp

SKL ställer sig i huvudsak bakom landsbygdsutredningens yttrande. Men utredningen missar de regionalt utvecklingsansvarigas centrala roll för utvecklingen.

Lena Micko, ordförande SKL

Lena Micko

Strax efter årsskiftet lämnade Landsbygdskommittén sitt slutbetänkande till regeringen. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är positiva till ett flertal av förslagen.

– Att staten tar ett samlat grepp kring landsbygdspolitiken är efterlängtat och välkommet, men det krävs förtydliganden gällande styrning och genomförande på lokal och regional nivå om målen ska bli verklighet, säger Lena Micko, ordförande för SKL.

Landsbygdernas behov behöver bättre integreras i ordinarie regional utvecklingspolitik och länkas samman med det regionala tillväxtarbetet runt om i landet. SKL avstyrker därför bland annat förslagen om att inrätta landsbygdsdelegationer inom länen.

– Att skapa en parallell organisation för landsbygdspolitiken på regional nivå riskerar att skapa nya stuprör, vilket kan vara kontraproduktivt mot betänkandets mål att skapa en sammanhållen landsbygdspolitik, säger Lena Micko.

Bland de förslag som SKL välkomnar kan nämnas en översyn av reseavdraget i syfte att göra avdraget avståndsbaserat och ambitionerna om bredband i hela Sverige. SKL tillstyrker vidare förslagen om att begränsa riksintressen, att se över tillämpningen av strandskyddsbestämmelserna samt översynen av vatten- och avloppslagstiftningen.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!