Publicerad: 30 oktober 2018

Nyhet

Landets lärare och rektorer i rådslag om digitalisering

Nu öppnas ytterligare ett digitalt rådslag där lärare, rektorer och andra intresserade kan påverka #skolDigiplan – den nationella handlingsplanen för skolväsendets digitalisering.

Annika Agélii Genlott, ansvarig projektledare för #skolDigiplan.

Annika Agélii Genlott.

#skolDigiplans digitala rådslag ger alla möjlighet att diskutera, föreslå ändringar eller lägga till egna förslag som rör handlingsplanen. Du kan tycka till om det du vill och kan. Du registrerar dig och deltar på VoteIT som finns på skl.voteit.se.

– Den 30 oktober klockan 12 drar vi igång ett av våra öppna rådslag. Hittills har vi fått upp emot tusen inspel och förslag till handlingsplanen från bland annat skolchefer, rektorer, lärare och forskare. Nu vill vi ha ännu fler inspel från praktiker verksamma i skolan. Rådslaget stänger den 12 november, säger Annika Agélii Genlott, ansvarig projektledare för #skolDigiplan.

Konkreta förslag till regeringen

Ambitionen med #skolDigiplan är att det ska bli ett stöd för skolans huvudmän att nå målen i den nationella strategin för digitalisering av skolväsendet. Handlingsplanen, som inte är en checklista, kommer att lyfta konkreta förslag på vad som behöver genomföras på nationell nivå. En annan central del är att försöka beskriva vilka områden olika aktörer bör ansvara för.

Frågor på rådslaget

Rådslaget mellan 30 oktober och 12 november lyfter sex konkreta frågeställningar som formats utifrån tidigare förslag och idéer som kommit in:

Digital kompetens

  • Vilken typ av kompetensutvecklande insats inom digitalisering skulle betyda mest för elevernas kunskapsutveckling?
  • Vilken typ av nationell insats skulle ha störst positiv effekt på huvudmännens förmåga att strategiskt leda digitalisering inom sitt område?

Likvärdig tillgång och användning

  • Hur kan vi underlätta den pedagogiska personalens urval och inköp av digitala lärresurser?
  • Hur bör digitalisering av administrativa processer och effektivisering av rutinaktiviteter utformas så att lärarna kan lägga mer tid på den pedagogiska verksamheten?

Forskning och uppföljning

  • Vad krävs för att lärare ska kunna tillgodogöra sig forskning på ett sätt som gör att den pedagogiska verksamheten förbättras?
  • Vilken forskning skulle lärare ha störst nytta av för att bäst kunna bidra till elevernas kunskapsutveckling i en digitaliserad förskola och skola.
  • #skolDigiplan drivs av SKL i nära samarbete med Skolverket, utifrån en överenskommelse med regeringen.
  • #skolDigiplan bygger på en unikt bred och transparent samverkan där hela skolväsendet bjuds in att delta med förslag och idéer via det digitala verktyget VoteIT.
  • #skolDigiplan samlar in idéer, förslag och synpunkter via rundabordssamtal, konferenser, regionala rådslag på plats ute i landet, projektgrupper, referensgrupper, en internationell referensgrupp samt öppna digitala rådslag via VoteIT.
  • #skolDigiplan tar avstamp i strategins tre fokusområden: digital kompetens, likvärdig tillgång och användning samt forskning och uppföljning.

Annika Agelii Genlott
Projektledare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!