Publicerad: 1 oktober 2019

Nyhet

Lågkonjunktur och ökad arbetslöshet under nästa år

Konjunkturavmattningen i Sverige fortsätter visar SKL:s nya skatteunderlagsprognos. Under nästa år beräknas ekonomin att gå in i en lågkonjunktur.

Annika Wallenskog

Annika Wallenskog

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bedömer i årets fjärde prognos över konjunkturen och det kommunala skattunderlaget att såväl antalet sysselsatta som antalet arbetade timmar kommer att minska nästa år.

Resursutnyttjandet kommer i slutet av 2020 att vara så pass svagt att arbetsmarknadskonjunkturen indikerar mild lågkonjunktur. Arbetslösheten beräknas då ligga på 7,3 procent mot 6,8 procent som genomsnitt för de första åtta månaderna i år.

Sjunkande global tillväxt, handelskonflikter och andra orosmoln i omvärlden dämpar utsikterna för exportmarknaden. Utrikeshandeln förutses därför bli svag under 2020. Den svenska BNP-tillväxten beräknas stanna på en dryg procent, ungefär lika svag som i år.
SKL:s prognos pekar på en fortsatt inbromsning av det kommunala skatteunderlagets ökningstakt i år och, framförallt, under nästa år.

– Redan idag har kommuner och regioner stora ekonomiska utmaningar att hantera och det trycket kommer öka när vi nu går in i en period av lägre tillväxt och minskande tillväxt av skatteunderlaget, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges Kommuner och Landsting.

Den 16:e oktober kommer SKL att i Ekonomirapporten ge en mer detaljerad analys av den ekonomiska utvecklingen och åtgärder som behöver vidtas för en fortsatt god välfärd till den växande andelen barn, unga och äldre.

SKL gör en skatteunderlagsprognos och makroanalys fem gånger om året. Underlaget syftar till att ge kommuner och regioner en uppfattning om hur skatteintäkterna, som ligger till grund för budgeten, kommer att utvecklas.

Annika Wallenskog
Chefsekonom

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!