Publicerad: 13 oktober 2017

Nyhet

Lagförslag om vattenkraft måste arbetas om

Regeringens aktuella lagförslag om vattenkraft hotar angelägen samhällsutveckling och måste arbetas om. SKL föreslår nu alternativa författningslösningar.

Syftet med regeringens förslag är att genomföra energiöverenskommelsen och att svara på EU-kommissionens kritik mot att Sverige inte lever upp till de krav som unionen ställer på god vattenkvalitet i sitt ramdirektiv för vatten.

Stoppregel slår mot bostadsbyggandet

Regeringens förslag till reglering innehåller vad som närmast blir en stoppregel för alla verksamheter och åtgärder som kan ha negativ påverkan på en vattenförekomst. SKL menar att detta förslag inte bör genomföras eftersom det riskerar att slå hårt mot många viktiga verksamheter, inte bara vattenkraft, utan även till exempel reningsverk och byggande av bostäder. Kommunernas arbete med detaljplaner skulle försvåras, fördyras och i vissa fall omöjliggöras.

– Det är viktigt att förbättra kvaliteten på Sveriges vatten. Men det måste göras på andra sätt. Arbete för bättre vatten ska inte stå i vägen för samhällsutvecklingen, utan tvärtom vara en del av den, säger SKL:s ordförande Lena Micko.

– I vår remiss till förslaget ger vi alternativa författningslösningar som ger större utrymme för samhällsutveckling samtidigt som Sverige möter EU-kommissionens kritik. Vi tror och hoppas att regeringen kommer att lyssna till de synpunkter som vi lämnar, säger Lena Micko.

Kommuner bör få anta åtgärdsprogram

SKL föreslår flera förändringar i plan- och bygglagen och i miljöbalken. Ett av förbundets förslag är att kommuner ska få anta lokala åtgärdsprogram där de redovisar hur de ska säkerställa att en vattenförekomst är av god kvalitet.

– Även om en enskild åtgärd har negativ påverkan på kvaliteten i vattenförekomst så kan kommuner kompensera för detta eller till och med ge vattnet bättre status genom att jobba med parallella insatser. Om kommuner kan redovisa hur de totalt sett säkerställer god vattenkvalitet i ett åtgärdsprogram, då bör den enskilda åtgärden med negativ påverkan tillåtas, säger Lena Micko.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!