Publicerad: 29 juni 2015

Nyhet

Kunskap nyckeln till jämlik vård

Nu tar landstingen och SKL krafttag för att minska ojämlikheten i vården. Det sker genom att på ett helt nytt sätt förse verksamheterna i vården med kunskapsstöd i form av nationella diagnos- och behandlingsrekommendationer. Cancervården har gått före. Arbetet har börjat inom primärvården.

Anders Henriksson

En person med en kronisk sjukdom ska erbjudas insatser som ger bra förutsättningar att leva ett så gott liv som möjligt. De insatser som vården erbju­der ska baseras på aktuell kunskap. Det ska inte hänga på var man söker vård eller vem man är. 

Det måste vara enkelt

Men idag saknar personalen vid landets alla vårdcentraler ett praktiskt och användbart nationellt kunskapsstöd. Primärvården behöver ett verksamhetsstöd som ger enkel tillgång till relevanta och aktuella diagnos- och behandlingsrekommendationer. De måste också vara lätta att nå, lätta att använda och enkla att följa upp.

Omfattande arbete

Landstingen och SKL har tillsammans dragit igång ett arbete med att ta fram nationella diagnos- och behandlingsrekommendationer anpassade för att enkelt kunna användas vid landets vårdcentraler. Det är ett omfattande arbete som be­höver täcka bortåt 300 områden, alltifrån hur ett fästingbett bäst åtgärdas till hur endometrios diagnostiseras.

– Det är ett viktigt steg för en jämlik vård. De insatser du erbjuds som patient ska inte hänga på var du söker vård eller vem du är. Det har sagts länge, men för att det också ska bli verklighet behöver kunskapen vara enkelt åtkomlig. Nu har vi en framkomlig väg för att minska ojämlikheten, säger Anders Henriksson, vice ordförande, SKL.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!