Publicerad: 10 oktober 2016

Nyhet

Krävs mer för att öka klimatsmart resande

Det krävs större statliga satsningar än i dag för att Sverige ska nå nationella mål om klimatsmart resande. Det skriver SKL i ett yttrande till ett delbetänkande från Miljömålsberedningen.

Enligt ett av Sveriges nationella miljömål ska kollektivtrafik, gång och cykel stå för 25 procent av alla resor i landet år 2025. I dag är den siffran omkring 20 procent.

– Att minska utsläppen från transporter är en av de viktigaste insatserna för att minska samhällets klimatpåverkan. Miljömålsberedningen ger flera bra förslag om hur det uppsatta målet ska nås, men ännu mer måste till, säger SKL:s ordförande Lena Micko.

Bra med utvidgade stadsmiljöavtal

SKL välkomnar bland annat Miljöberedningens förslag om att utvidga stadsmiljöavtalen så att de omfattar fler åtgärder och mer resurser. Genom avtalen kan kommuner, landsting och regioner söka statlig medfinansiering till utbyggd och förbättrad kollektivtrafik som också möjliggör ett ökat bostadsbyggande.

Ett annat bra förslag från beredningen är att kommuner ska kunna ha lokala trängselavgifter för biltrafik. Det kan ge invånare incitament att välja andra trafikslag och tillföra resurser för angelägna satsningar på kollektivtrafik och infrastruktur.

Större statliga investeringar i infrastruktur behövs

En reseandel på 25 procent för kollektivtrafik, gång och cykel förutsätter dock ännu fler insatser för att ändra beteendemönster, för att minska biltrafiken och framför allt krävs det fler statliga investeringar i infrastruktur, anser SKL.

– Staten behöver inte minst investera mer i spårbunden trafik. När det gäller järnvägen behöver den byggas ut och underhållet förbättras och ges mer långsiktiga finansiella förutsättningar, så att tåget kan bli ett mer attraktivt val för fler i det vardagsresandet, säger Lena Micko.

Liberalerna lämnade särskilt yttrande.

Hämta yttrandet: ”Delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag om en klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige” (PDF, nytt fönster)

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!