Publicerad: 29 september 2015

Nyhet

Krävs fler åtgärder för ökat bostadsbyggande

Regeringens investeringsstöd till små hyresrätter kan öka bostadsbyggandet. Men det behövs fler insatser för att lösa de stora bostadspolitiska utmaningarna.

Det skriver SKL i ett yttrande till regeringens planerade satsning.

Lena Micko, ordförande SKL.

– Investeringsstödet kan ge en positiv effekt på bostadsbyggandet. Det kan leda till att fler unga och studenter får tillgång till ett boende. Men det krävs ytterligare åtgärder för att lösa den svåra bostadsbristen, säger SKL:s ordförande Lena Micko.

Regeringen förväntar sig att det kommer att byggas drygt 15 000 hyresrätter per år till följd av det investeringsstöd som planeras.

– Utöver denna satsning uppmanar vi regeringen att vidta flera andra åtgärder som kan få stor betydelse i arbetet med att ge fler tillgång till en bostad, säger Lena Micko.
SKL ger bland annat regeringen följande uppmaningar:

Två byggnadsingenjörer som diskuterar på ett bygge.
  • Sätt fokus på bostadsbyggandets kostnadsutveckling. Bostadsbyggandet blir allt dyrare. Det begränsar människors möjligheter att efterfråga det som byggs.
  • Gör en grundlig genomgång av de finansiella regler som styr bostadsbyggandet och bostadsmarknaden. Syftet ska vara att på ett hållbart sätt ge fler människor möjlighet att efterfråga nya bostäder. Olika former av kreditrestriktioner bör analyseras. Det är också ett problem att den så kallade flyttskatten får människor att avstå från att flytta. Det leder i sin tur till att människor som står utanför bostadsmarknaden får ännu svårare att komma in.
  • Se över systemet med kreditgarantier, som skyddar banker från att göra kreditförluster när de lånar ut pengar till bolag som bygger. Syftet ska vara att få systemet att fungera bättre på svaga bostadsmarknader där de ekonomiska riskerna med att bygga är som störst och där garantierna behövs som mest.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!