Publicerad: 23 december 2015

Nyhet

Krångliga EU-regler gör det svårt att göra rätt

EU höjer nu kraven på transparens runt statsstöd. Men för att kommuner, regioner och landsting ska ges en chans att göra rätt behövs tydliga regler.

Lena Micko.

I och med det moderniserade regelverket ställer EU-kommissionen högre krav på redovisning. Näringsdepartementet håller därför på att utveckla en webbfunktion för registrering av uppgifter om statsstöd.

– Vi har inget att invända mot att detta läggs på statlig nivå men vi tycker att det är viktigt att utvecklingen sker i samråd med våra medlemmar som ska använda systemet på lokal och regional nivå, säger SKL:s ordförande Lena Micko.

Dessutom behövs det tydlighet om vilka åtgärder som omfattas av den föreslagna uppgiftsskyldigheten. Allt för att undvika den problematik som uppstått de senaste åren runt stöd till svenska flygplatser och flygbolag.

Flygplan som går ner för landning.

– Våra erfarenheter har visat hur svårt det kan vara att tillämpa reglerna och därför anser vi att det behövs ett samlat nationellt agerande i förhållande till EU för att ifrågasätta den stränga detaljstyrningen runt statsstödsreglerna, säger Lena Micko.

– Vi betonar vikten av en nationell samsyn, särskilt på flygets område där vi behöver ha en enad röst gentemot Bryssel för att få till snabbare handläggningstider hos kommissionen.

SKL kommer under nästa år att hålla ett antal utbildningar för medlemmarna om det nya statsstödsreglerna.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!