Publicerad: 24 september 2015

Nyhet

Kraftig minskning av vårdskador på sjukhusen

Patientsäkerheten i hälso-och sjukvården blir allt bättre. Antalet vårdskador på sjukhus minskar, bland annat de vårdrelaterade infektionerna (VRI), som hör till de vanligaste vårdskadorna.

Det här framgår av den fjärde rapporten i en serie på fyra som bygger på journalgranskningar vid 63 sjukhus i landet. Mätningarna har pågått sedan januari 2013, och i och med den nya rapporten redovisas resultat för hela 2014.

Granskningen omfattar över 38 000 vårdtillfällen och är därmed även internationellt en av de största som någonsin genomförts.

Hans Karlsson, chef för avdelningen för vård och omsorg.

– Det är mycket glädjande att det totala antalet skador och vårdskador minskar. Det betyder minskat lidande för patienter och sänkta kostnader för vården vilket frigör resurser till annan viktig vård, säger Hans Karlsson, chef för avdelningen för vård och omsorg, SKL.

Den minskning av vårdskador som ses mellan åren innebär att uppskattningsvis 15 000-20 000 färre patienter årligen slipper drabbas av en vårdskada.

Positiva resultat

Journalgranskningarna ingår i ett långsiktigt arbete där SKL och landsting och regioner samarbetat. De positiva resultaten är statistiskt säkerställda.

Patient som ligger i sjukhussäng omringad av personal och en anhörig.

– Det är inte enbart mätning av skadenivån som ger resultat. För att minska antalet vårdskador krävs ett långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete. Något som pågår på de flesta sjukhus bland annat som ett resultat av tidigare journalgranskning, säger Hans Karlsson.

Av rapporten framgår att andelen vårdtillfällen där patienten fått en vårdskada minskat från 9,9 procent första halvåret 2013 till 7,3 procent andra halvåret 2014. Mer än hälften av skadorna bedömdes som lindriga, men närmare 45 procent ledde till förlängd sjukhusvistelse. I fem procent av fallen bedömdes skadan orsaka bestående men eller till och med bidra till att patienter avled.

Många skador undvikbara

Journalgranskningen visar även att drygt 60 procent av skadorna gått att undvika, eller sannolikt varit undvikbara.

– Två år är en kort tid så det är viktigt att såväl förbättringsarbetet som journalgranskningen fortsätter. Svensk hälso- och sjukvård har medicinska resultat i världsklass, och det framgångsrika arbetet med att förebygga vårdskadorna visar att vi kan bli ännu bättre, säger Hans Karlsson.

En rapport som innehåller en fördjupad analys av utvecklingen över tid för de större skadeområdena kommer att publiceras våren 2016 då även resultaten för år 2015 föreligger.

Rapporten innehåller endast fakta på nationell nivå.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!