Publicerad: 25 september 2018

Nyhet

Kostnadsökning för inhyrd vårdpersonal planar ut

Kostnaderna för inhyrd personal inom primärvården minskar i mer än hälften av landstingen och regionerna. Det framgår av den senaste bemanningstrenden. 

Hans Karlsson

Hans Karlsson

Minskningen i primärvården omfattar alla personalkategorier.

Totalt sett fortsätter dock kostnaderna att öka, men i betydligt lägre takt än motsvarande period i fjol.

– Hälso- och sjukvården är på rätt väg, men utvecklingen tar längre tid än beräknat, säger Hans Karlsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Kostnaderna minskar i nära hälften av landstingen och regionerna. Ändå fortsätter kostnaderna att öka med 6,3 procent eller 79 miljoner kronor jämfört med andra kvartalet 2017.

Inom sjukhusvården har kostnaderna för inhyrda läkare och sjuksköterskor ökat med 20 respektive 25 procent.

Samtidigt har alla landsting och regioner ökat antalet tillsvidareanställda. Sedan 2010 har antalet ökat för varje år, förra året med nära 6 000 personer. I november 2017 var cirka
245000 personer sysselsatta inom vården.

Arbetet har gett resultat

Målet för regioner och landsting var att bryta trenden för kostnadsutvecklingen under våren 2018 för att sedan nå ett oberoende av inhyrd personal inom hälso- och sjukvården den 1 januari 2019. I Bemanningstrenden för andra kvartalet 2018 framgår att arbetet gett resultat. Främst är det den klart lägre kostnadsutvecklingen under de tre senaste kvartalen, sex procent istället för 25 procent under början av 2017. Vidare framgår att kostnaden för inhyrd personal i förhållande till egen personal är oförändrad, 3,6 procent.

Kostnadsökningen planar ut

– Kostnadsökningen för inhyrd personal har planat ut kvartal 2 och ligger nu på samma nivå som kostnadsökningen för fast anställd personal. Det är ett bra resultat, men naturligtvis måste arbetet fortsätta, säger Hans Karlsson.

Oberoende senast 1 januari 2019

Under nästan två år har landsting och regioner tillsammans arbetat med att minska beroendet av inhyrd personal, för bättre kontinuitet och säkerhet för patienterna och bättre arbetsmiljö för personalen. Målet är att nå ett oberoende av inhyrd personal senast den 1 januari 2019.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!