Publicerad: 2 februari 2017

Nyhet

Kostnaderna för inhyrd personal

Kostnaderna för inhyrd personal inom landsting och regioner ökade totalt med 650 miljoner kronor under 2016. Samtidigt minskade kostnaderna i fem landsting/regioner.

Alla landsting och regioner är överens om att senast 1 januari 2019 ha en stabil och varaktig
bemanning med egna medarbetare i den löpande verksamheten. För att lyckas arbetar samtliga med lokalt anpassade handlingsplaner. Det handlar om åtgärder inom bland annat arbetsmiljö, kompetensförsörjning och nya arbetssätt.

Hans Karlsson

– Det är viktigt för både patienter och medarbetare att vården blir oberoende av hyrpersonal, av flera skäl, säger Hans Karlsson, chef på avdelningen för vård och omsorg:

  • Vården ska vara säker för patienterna. Det förutsätter kontinuitet. Ju fler som är involverade i vården, desto större risk för fel och misstag. Det handlar också om trygghet.
  • Vården ska vara trygg. För många, inte minst äldre och kroniskt sjuka som ofta söker vård, är det en trygghet att möta samma vårdpersonal, personer som har god kunskap om patienterna och deras behov.
  • Vården ska vara kostnadseffektiv. Det är dyrare med inhyrd personal i stället för egna medarbetare. Extrakostnaderna för hyrpersonal kan användas där de gör bäst nytta.

Stort engagemang

– Jag är imponerad av den starka beslutsamheten i alla landsting och regioner, och även av de fina resultat som redan visat sig i till exempel Region Östergötland, där man lyckats bli oberoende av att hyra in grundutbildade sjuksköterskor och är på god väg vad gäller läkare inom primärvården, säger Hans Karlsson.

Den totala kostnaden för hyrpersonal 2016 uppgick till 4,6 miljarder kronor.

En del av kostnadsökningen kan bero på att timkostnaderna har ökat. SKL kommer att kvartalsvis redovisa kostnadsutvecklingen.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!