Publicerad: 25 augusti 2017

Nyhet

Kostnaderna för hyrpersonal fortsätter öka

Den totala kostnaden för inhyrd personal inom hälso- och sjukvården fortsätter att öka. Men i Region Östergötland, Region Skåne och Landstinget i Kalmar minskar kostnaderna.

Hans Karlsson, chef avdelningen för vård och omsorg

Hans Karlsson

– I Östergötland har arbetet med att skapa en vård oberoende av inhyrd personal pågått längre och det har gett resultat. Att minska beroendet av hyrpersonal kräver långsiktigt arbete, säger Hans Karlsson, chef för avdelningen för vård och omsorg.

Även Skåne och Kalmar har minskat i två mätningar.

Viktigt för patienterna

Landstingen och regionerna bedriver ett gemensamt arbete för att bli oberoende av inhyrd personal. Arbetet syftar till att göra vården bättre för patienterna. Det skapar också bättre förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett långsiktigt utvecklingsarbete där alla är med och bidrar till ökad kvalitet.

– Med egna medarbetare skapas kontinuitet vilket är en förutsättning för säker vård för patienterna. För många, inte minst äldre och kroniskt sjuka som ofta söker vård, innebär det en trygghet att möta samma vårdpersonal, personer som har god kunskap om patienterna och deras behov. Därför är arbetet med att minska beroendet av inhyrd personal så viktigt, säger Hans Karlsson.

Landstingen och regionerna följer löpande upp hur arbetet går. Uppföljningen visar dock att kostnaderna ökar och störst är den för sjuksköterskor, 42 procent och minst för läkare, 9 procent. I kronor räknat handlar det om 170 respektive 140 miljoner.

Minskat beroende inom psykiatrin

Hyrkostnaderna ökar i alla verksamheter, mest i slutenvården med 23 procent, minst i psykiatrin med 8 procent.

Inom psykiatrin minskar kostnaderna för inhyrda läkare i sju regioner/landsting och totalt med 1 procent i två kvartalsmätningar.

– Det är också inom psykiatrin man jobbat längst med frågan, vilken återigen visar att det krävs tid och uthållighet för att minska beroendet av inhyrd personal, säger Hans Karlsson.

Landstingen och regionerna har gemensamt satt målet att senast 1 januari 2019 vara oberoende av hyrpersonal.

Nästa bemanningstrend publiceras i november.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!