Publicerad: 7 november 2017

Nyhet

Kostnader för inhyrd personal – en lägesbild

Beroendet av inhyrda läkare i psykiatrin i landet fortsätter att minska. Fyra landsting och regioner minskar det totala beroendet av inhyrd personal. Dock ökar den totala kostnaden i landet.

Hans Karlsson.

Bemanningstrenden för det tredje kvartalet visar att kostnaderna totalt sett i landet har ökat med 14 procent, eller 164 miljoner kronor.

Men det finns flera tecken på att beroendet av hyrpersonal minskar.

  • Fyra landsting och regioner har minskat sina kostnader de senaste tre månaderna. Skåne, Östergötland och Kalmar har haft en minskning över tid och anses därför ha nått sina trendbrott. Fler är på väg, exempelvis Västmanland som har minskat i senaste mätningen.
  • Åtta landsting och regioner har minskat sina kostnader för inhyrda läkare inom psykiatrin.
  • Inom primärvården har sju landsting och regioner minskat sina kostnader för inhyrd personal. Men även inom primärvården har den totala kostnaden för alla landsting och regioner ökat något.

Trygghet för patienterna

– Även om totalkostnaden har ökat, ser vi ändå att det händer saker. Att så många inom primärvården lyckats minska beroendet är ett gott tecken. Arbetet syftar ju främst till att skapa trygghet för patienterna, och det är framför allt primärvården som möter äldre med många sjukdomar som är i stort behov av kontinuitet i sina vårdkontakter, säger Hans Karlsson, chef för avdelningen för vård och omsorg.

Under drygt ett år har landsting och regioner tillsammans arbetat med att minska beroendet av inhyrd personal, för bättre kontinuitet och säkerhet för patienterna och bättre arbetsmiljö för personalen. Målet är att nå ett oberoende av inhyrd personal senast den 1 januari 2019.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!