Publicerad: 20 december 2017

Nyhet

Kortärmad arbetsklädsel ska gälla i Folktandvården

Arbetsdomstolen gav Folktandvården i Stockholms län AB rätt mot Diskrimineringsombudsmannen i målet om kortärmad arbetsklädsel i tandvården.

Sophie Thörne

Sophie Thörne

- Det är en viktig dom, eftersom arbetsgivare inom vård och omsorg måste ha enkla och tydliga riktlinjer för arbetskläder och hygien, något som alla medarbetare ska följa, säger John Nilsson, förhandlingschef för Pacta. 

Inom vården är det viktigt att minska risken för smittspridning genom tydliga hygien- och klädregler. Arbetsdomstolen anser att förbudet mot lösärmar i engångsmaterial i patientarbetet varit nödvändigt och lämpligt för att bibehålla patientsäkerheten. Tandläkaren blev inte diskriminerad av sin arbetsgivare.

- Sverige ligger långt framme i att förebygga smittspridning, också jämfört med övriga länder i Europa, och förebyggande av vårdrelaterade infektioner är högt prioriterat. Därför får den här domen betydelse för både Folktandvården och andra arbetsgivare inom vården, säger Sophie Thörne, arbetsrättschef på SKL.

Sedan mer än tio år gäller kortärmad arbetsklädsel i sjukvård och tandvård för att förebygga smitta, något som också framgår av Socialstyrelsens föreskrifter om basal vårdhygien (SOSFS 2015:10).

Diskrimineringsombudsmannen (DO) stämde Folktandvården i Stockholms län AB till Arbetsdomstolen för att en tandläkare inte tilläts att arbeta med engångslösärmar, vilket hon krävt på religiösa grunder. Folktandvården ansåg inte att tandläkaren diskriminerats och hänvisade till gällande lagar, föreskrifter och vård- och hygienriktlinjer i verksamheten som syftar till att garantera en säker vård.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!