Publicerad: 21 oktober 2019

Nyhet

Kortare väntetider till operation i tolv regioner

Idag publiceras de siffror för väntetider i hälso- och sjukvården för september som ligger till grund för de första utbetalningarna av den nya kömiljarden till regionerna.

Fredrik Lennartsson

Fredrik Lennartsson

9 av 21 regioner har minskat väntetiderna till första besöket i specialistvården i september 2019 jämfört med samma månad förra året. 12 regioner har under samma tid minskat väntetiderna till operation eller behandling.

– Tillgängligheten till den specialiserade vården blir bättre och jag hoppas att vi kan se fortsatta förbättringar under hösten. Fler patienter behöver få tillgång till vård tidigare, samtidigt behöver vi fokusera på de långsiktiga förbättringarna, säger Fredrik Lennartsson, chef för vård- och omsorgsavdelningen på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

I sex regioner kom fler än 71 procent av patienterna i kontakt med specialistvården inom 60 dagar. I fyra regioner fick mer än 71 procent av patienterna en operation eller behandling inom 60 dagar. Det är dessa regioner, samt de regioner som visat på förbättringar sedan förra året, som får del av den första av tre prestationsbaserade utbetalningar av medel utifrån kömiljarden.

– Att korta väntetider är en högt prioriterad fråga för alla regioner. Samtidigt uttrycker patienter att tillgänglighet handlar om så mycket mer än väntetider, det kan exempelvis handla om uppföljning, tillgång till information, möjlighet till egenvård eller bemötande. Till nästa år vill vi att kommande överenskommelser tydligare ska ta in sådana perspektiv också, säger Fredrik Lennartsson.

Fakta kömiljarden

2019 års överenskommelse ”En ny och uppdaterad kömiljard” tecknades mellan SKL och regeringen i juni 2019. Den omfattar totalt 1,61 miljarder kronor.

80 procent av medlen är prestationsbundna. För att kunna ta del av stödet behöver regionerna visa på att de minskat väntetiderna i den specialiserade vården från hösten 2018 till hösten 2019. Medel betalas också ut till de regioner där minst 71 procent av patienterna kommer i kontakt med den specialiserade vården eller får en operation eller behandling inom 60 dagar. Utbetalningarna sker i december enligt regionernas rapporterade siffror för september, oktober respektive november.

Övriga 20 procent fördelas jämt mellan regionerna, beräknat på antalet invånare.

Vårdgarantin innebär att vård ska erbjudas inom en viss tid. Det är en lagstadgad rättighet som anger inom vilka tidsgränser vård ska erbjudas, efter att beslut om vård har fattats.

  • 0 – Kontakt med primärvården samma dag
  • 3 – Medicinsk bedömning i primärvården inom tre dagar
  • 90 – Besök inom den planerade specialiserade vården inom 90 dagar
  • 90 – Behandling/operation påbörjad inom 90 dagar

Annika Brodin-Blomberg
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!